Nhà bán tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

18 kết quả bất động sản
36/360 Đại Lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, TP Hải Phòng
Huyện An Dương
2 45 m²
22 lí tự trọng
Huyện An Dương
48 m²
Huyện An Dương
72 m²
Huyện An Dương
48 m²
Huyện An Dương
48 m²
Huyện An Dương
48 m²
Luong quan, Nam son, An Duong, Hai Phong
Huyện An Dương
2 42 m²
PG An Đ
Huyện An Dương
5 125 m²
Huyện An Dương
3 48,50 m²
Huyện An Dương
3 48 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà