Nhà bán tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

2 kết quả bất động sản
Mỹ Tranh, Nam Sơn, An Dương, T.P Hải Phòng
Huyện An Dương
2 65 m²
131 Mỹ Tranh, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
2 48 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà