Nhà bán tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

6 kết quả bất động sản
Huyện An Dương
2 90 m²
Huyện An Dương
70 m²
131 Mỹ Tranh, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
2 48 m²
Ngã 4 Cơ Điện Nguyễn Văn Linh
Huyện An Dương
3 50 m²
131 Mỹ Tranh, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
2 48 m²
Thôn Hoàng mai, ĐỒng Thái, An Dương
Huyện An Dương
2 51 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà