Nhà bán tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

86 kết quả bất động sản
Hải Phòng Hải Phòng
Huyện An Dương
75 m²
Đường Máng Nước An Dương
Huyện An Dương
63 m²
Đường Chùa Nghèo An Dương
Huyện An Dương
131 m²
An Đồng An Dương
Huyện An Dương
5 129 m²
Đường Máng Nước, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Huyện An Dương
67 m²
Phòng bán dự án đất xanh miền bắc tại Pruksa Town Hoàng Huy đường máng nước an đồng Hải Phòng
Huyện An Dương
4 75 m²
An Đồng An Dương
Huyện An Dương
5 125 m²
An Đồng An Dương
Huyện An Dương
5 48,50 m²
Mỹ Tranh, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
3 84 m²
Huyện An Dương
84 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà