Nhà bán tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

3 kết quả bất động sản
Đường Máng Nước, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
48,50 m²
Đường máng nước Vĩnh Niệm
Huyện An Dương
100 m²
km 89 Quốc Lộ 5 mới, Lương Quán, Nam Sơn, An Dương, Hỉa Phòng
Huyện An Dương
3 131 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà