Nhà bán tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

7 kết quả bất động sản
Máng Nước An Đồng
Huyện An Dương
105 m²
đường Máng Nước, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
5 125 m²
Huyện An Dương
4 150 m²
Hải Phòng Hải Phòng
Huyện An Dương
6 125 m²
Huyện An Dương
4 200 m²
An TRang, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
160 m²
An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà