Nhà bán tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

15 kết quả bất động sản
Xã Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
90 m²
đường Máng Nước,An Đồng,An Dương,Hải Phòng
Huyện An Dương
3 48,50 m²
Đường máng An đồng An dương HP
Huyện An Dương
48 m²
Máng Nước An Đồng
Huyện An Dương
3 48,50 m²
Đường máng An đồng An dương HP
Huyện An Dương
48 m²
Đường Máng An đồng An dương HP
Huyện An Dương
4 48 m²
An Đồng Hải Phòng
Huyện An Dương
4 121 m²
Huyện An Dương
5 125 m²
Đường Chùa Nghèo An Đồng
Huyện An Dương
5 348 m²
Huyện An Dương
48 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà