Nhà bán tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

18 kết quả bất động sản
Máng Nước An Đồng
Huyện An Dương
3 48 m²
Huyện An Dương
48 m²
Huyện An Dương
3 75 m²
Đường máng nước
Huyện An Dương
3 48 m²
Huyện An Dương
3 48,50 m²
Đường máng, An Đồng, An Dương
Huyện An Dương
3 50 m²
Khu phố 1 thị trấn An Dương, huyện An Dương
Huyện An Dương
2 110 m²
Huyện An Dương
45 m²
Huyện An Dương
2 45 m²
Huyện An Dương
48 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà