Nhà bán tại Thị Xã Sơn Tây, TP.Hà Nội

14 kết quả bất động sản
Hà Đông Hà Nội
Thị Xã Sơn Tây
60 m²
Quang Trung tx. Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
50 m²
Quang Trung, tx. Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam
Thị Xã Sơn Tây
49 m²
Quang Trung, tx. Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam
Thị Xã Sơn Tây
1 115 m²
Cổ Đông Thị xã Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
500 m²
Thị Xã Sơn Tây
5 500 m²
Cổ Đông Thị xã Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
6 500 m²
550 Triệu VNĐ
tổ dân phố 5
Thị Xã Sơn Tây
1 80,30 m²
Chùa Thông Thị xã Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
1 81 m²
Chùa Thông tx. Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
83 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà