Nhà bán tại Thị Xã Sơn Tây, TP.Hà Nội

24 kết quả bất động sản
Đoàn Kết
Thị Xã Sơn Tây
4 200 m²
Thị Xã Sơn Tây
58 m²
Thị Xã Sơn Tây
33 m²
Thị Xã Sơn Tây
6 7000 m²
Thị Xã Sơn Tây
5 2000 m²
A5-BT8 Khu Sơn Ca, Đô Thị Phú Thịnh
Thị Xã Sơn Tây
7 266 m²
hà đông hà nội
Thị Xã Sơn Tây
30 m²
số nhà 78 Cầu Trì thị xã sơn tây hà nội
Thị Xã Sơn Tây
170 m²
Kim Sơn Thị xã Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
3 1069 m²
Quang Trung tx. Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà