Nhà bán tại Thị Xã Sơn Tây, TP.Hà Nội

17 kết quả bất động sản
B6- Lô LK5, Khu đô thị phú thịnh, Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
4 105 m²
B6- Lô LK5, Khu đô thị phú thịnh, Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
4 105 m²
B6- Lô LK5, Khu đô thị phú thịnh, Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
4 105 m²
Cổ Đông Thị xã Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
200 m²
Quang Trung tx. Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
50 m²
Quang Trung, tx. Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam
Thị Xã Sơn Tây
49 m²
Quang Trung, tx. Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam
Thị Xã Sơn Tây
1 115 m²
Cổ Đông Thị xã Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
500 m²
Thị Xã Sơn Tây
5 500 m²
Cổ Đông Thị xã Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
6 500 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà