Nhà bán tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

2.005 kết quả bất động sản
Ngõ 145 Quan Nhân
Quận Thanh Xuân
6 45 m²
Quận Thanh Xuân
66 m²
Quận Thanh Xuân
4 48 m²
Quận Thanh Xuân
7 54 m²
phố Trần Điền, Hà Nội, Việt Nam
Quận Thanh Xuân
6 54 m²
Quận Thanh Xuân
3 81 m²
Quận Thanh Xuân
40 m²
Quận Thanh Xuân
35 m²
Quận Thanh Xuân
60 m²
Vương Thừa Vũ Hà Nội
Quận Thanh Xuân
5 43 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà