Nhà bán tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

2.462 kết quả bất động sản
Số nhà 34 ngõ 41 Trường Chinh
Quận Thanh Xuân
3 45 m²
Khương Trung Hà Nội
Quận Thanh Xuân
40 m²
Quận Thanh Xuân
1 184 m²
Vũ Tông Phan Khương Trung
Quận Thanh Xuân
4 50 m²
Nguyễn Ngọc Nại Thanh Xuân
Quận Thanh Xuân
4 107 m²
Nguyễn Ngọc Nại Thanh Xuân
Quận Thanh Xuân
18 170 m²
Quận Thanh Xuân
4 60 m²
Quận Thanh Xuân
4 75 m²
Quận Thanh Xuân
5 70 m²
Tô Vĩnh Diện Thanh Xuân
Quận Thanh Xuân
5 85 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà