Nhà bán tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

1.644 kết quả bất động sản
Ngõ 145 Quan Nhân
Quận Thanh Xuân
6 45 m²
Trường Chinh
Quận Thanh Xuân
10 40 m²
144 Quan Nhân
Quận Thanh Xuân
33 m²
Hoàng Ngân Trung Hoà
Quận Thanh Xuân
33 m²
Hoàng Ngân Nhân Chính
Quận Thanh Xuân
33 m²
Triều Khúc
Quận Thanh Xuân
32 m²
Bùi Xương Trạch Hà Nội
Quận Thanh Xuân
54 m²
Khương Hạ Khương Đình
Quận Thanh Xuân
45 m²
Quận Thanh Xuân
60 m²
Quận Thanh Xuân
45 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà