Nhà bán Quận Long Biên

715 kết quả bất động sản
3/11 Ngô Gia Tự
Quận Long Biên
3 77 m²
Nguyễn Văn Cừ Long Biên
Quận Long Biên
30 203,80 m²
Quận Long Biên
45 m²
Quận Long Biên
60 m²
Nguyễn Cao Luyện Long Biên
Quận Long Biên
4 250 m²
Quận Long Biên
46 m²
Chu Huy Mân, long biên
Quận Long Biên
86 m²
Quận Long Biên
4 56 m²
Quận Long Biên
5 63 m²
Quận Long Biên
2 70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà