Nhà bán tại Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

1.612 kết quả bất động sản
Quận Hoàng Mai
4 62 m²
92b3 khu đô thị đại kim, phường đại kim
Quận Hoàng Mai
20 116 m²
92b3 khu đô thị đại kim, phường đại kim
Quận Hoàng Mai
6 250 m²
92b3 khu đô thị đại kim, phường đại kim
Quận Hoàng Mai
5 73 m²
92b3 khu đô thị đại kim, phường đại kim
Quận Hoàng Mai
4 122 m²
ngõ 663 phố Trương Định
Quận Hoàng Mai
5 40 m²
92b3 khu đô thị đại kim, phường đại kim
Quận Hoàng Mai
2 60 m²
92b3 khu đô thị đại kim, phường đại kim
Quận Hoàng Mai
4 64 m²
92b3 khu đô thị đại kim, phường đại kim
Quận Hoàng Mai
4 75 m²
Quận Hoàng Mai
8 198 m²
92b3 khu đô thị đại kim, phường đại kim
Quận Hoàng Mai
5 57 m²
Quận Hoàng Mai
5 109 m²
Hoàng Mai, Hà Nội
Quận Hoàng Mai
4 53 m²
Quận Hoàng Mai
8 140 m²
92b3 khu đô thị đại kim, phường đại kim
Quận Hoàng Mai
5 95 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà