Nhà bán tại Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

989 kết quả bất động sản
Quận Hoàn Kiếm
337 m²
Quận Hoàn Kiếm
101 m²
Quận Hoàn Kiếm
205 m²
Hàng Buồm Hoàn Kiếm
Quận Hoàn Kiếm
5 55 m²
phố hàng thiếc
Quận Hoàn Kiếm
70 m²
Phúc Tân Hoàn Kiếm
Quận Hoàn Kiếm
3 35 m²
Hàng Phèn Hàng Bồ
Quận Hoàn Kiếm
17 88 m²
Đào Duy Từ Hoàn Kiếm
Quận Hoàn Kiếm
220 m²
Quận Hoàn Kiếm
148 m²
Gia Ngư
Quận Hoàn Kiếm
119 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà