Nhà bán tại Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

965 kết quả bất động sản
Quận Hoàn Kiếm
7 162 m²
Quận Hoàn Kiếm
50 m²
Quận Hoàn Kiếm
126 m²
Hàng Hành
Quận Hoàn Kiếm
90 m²
Quận Hoàn Kiếm
2 99 m²
Hàng Muối Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm
62 m²
Quận Hoàn Kiếm
192 m²
Quận Hoàn Kiếm
430 m²
Hàng Tre Lý Thái Tổ
Quận Hoàn Kiếm
60 m²
Hàng Bông Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm
235 m²
Quận Hoàn Kiếm
70 m²
Quận Hoàn Kiếm
62 m²
Quận Hoàn Kiếm
21 86 m²
Quận Hoàn Kiếm
4 40 m²
Quận Hoàn Kiếm
4 40 m²
Nguyễn Khiết, Hoàn Kiếm, HN
Quận Hoàn Kiếm
39 m²
Quận Hoàn Kiếm
80 m²
Lý Nam Đế Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm
45 m²
Quận Hoàn Kiếm
46 m²
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm
48 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà