Nhà bán tại Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

370 kết quả bất động sản
Quận Hoàn Kiếm
105 m²
Hàng Bè Hàng Bạc
Quận Hoàn Kiếm
150 m²
Phố Hàng Giấy- Hoàn Kiếm- Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm
6 106 m²
Dã Tượng, Hà Nội, Việt Nam
Quận Hoàn Kiếm
45 m²
Ngõ Vạn Kiếp Cửa Nam
Quận Hoàn Kiếm
44 m²
Ngõ Vạn Kiếp Cửa Nam
Quận Hoàn Kiếm
53 m²
Phố Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm.
Quận Hoàn Kiếm
4 110 m²
Quận Hoàn Kiếm
312 m²
Ngõ Tạm Thương Hàng Gai
Quận Hoàn Kiếm
24 m²
Lê Duẩn Hanoi
Quận Hoàn Kiếm
33 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà