Nhà bán tại Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

1.061 kết quả bất động sản
65 Nam Ngư
Quận Hoàn Kiếm
6 69 m²
Lê Duẩn Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm
500 m²
Quận Hoàn Kiếm
5 40 m²
Quận Hoàn Kiếm
5 105 m²
Quận Hoàn Kiếm
5 105 m²
Quận Hoàn Kiếm
4 105 m²
Quận Hoàn Kiếm
45 m²
Quận Hoàn Kiếm
200 m²
Quận Hoàn Kiếm
180 m²
Quận Hoàn Kiếm
999 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà