Nhà bán tại Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

216 kết quả bất động sản
75 Hàng Mã
Quận Hoàn Kiếm
68 m²
Quận Hoàn Kiếm
10 240 m²
Hàng Thùng, Hà Nội, Việt Nam
Quận Hoàn Kiếm
68 m²
Trần Hưng Đạo Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm
55 m²
Trần Quốc Toản, Hà Nội, Việt Nam
Quận Hoàn Kiếm
120 m²
Hàm Long Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm
35 m²
Dã Tượng, Hà Nội, Việt Nam
Quận Hoàn Kiếm
45 m²
Trần Quốc Toản, Hà Nội, Việt Nam
Quận Hoàn Kiếm
120 m²
Ngõ Vạn Kiếp Cửa Nam
Quận Hoàn Kiếm
44 m²
Lý Thường Kiệt Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà