Nhà bán tại Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

201 kết quả bất động sản
Hàng Bè Hàng Bạc
Quận Hoàn Kiếm
160 m²
Nguyễn Hữu Huân Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm
126 m²
Nhà Chung, Hoàn Kiếm
Quận Hoàn Kiếm
90 m²
Hàng Trống Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm
300 m²
Thợ Nhuộm Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm
54,80 m²
Hàng Chuối Phạm Đình Hồ
Quận Hoàn Kiếm
312 m²
Tạ Hiện, Hà Nội, Việt Nam
Quận Hoàn Kiếm
9 54 m²
Hàng Chuối Phạm Đình Hồ
Quận Hoàn Kiếm
18 320 m²
Hàng Bạc Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm
18 190 m²
Hàng Đào, Hà Nội, Việt Nam
Quận Hoàn Kiếm
30 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà