Nhà bán tại Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

2.094 kết quả bất động sản
120 Quang Trung
Quận Hà Đông
51,55 m²
Quận Hà Đông
54 m²
Quận Hà Đông
4 42 m²
Trần Phú Văn Quán
Quận Hà Đông
4 43 m²
Đa Sỹ Hà Cầu
Quận Hà Đông
4 35 m²
Quận Hà Đông
3 35 m²
Quận Hà Đông
37 m²
Quận Hà Đông
4 38 m²
Hà Trì Hà Cầu
Quận Hà Đông
37 m²
Quận Hà Đông
4 34 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà