Nhà bán tại Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

2.264 kết quả bất động sản
Trần Kim xuyến kéo dài, Yen Hoa, Cay Giay
Quận Cầu Giấy
4 250 m²
9 Trung Yên 3
Quận Cầu Giấy
60 m²
Hà Nội
Quận Cầu Giấy
40 m²
Quận Cầu Giấy
36 m²
Quan Nhân Cầu Giấy
Quận Cầu Giấy
6 50 m²
Quận Cầu Giấy
45 m²
187 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,
Quận Cầu Giấy
52 m²
ngõ 44 TRân THái Tông
Quận Cầu Giấy
52 m²
61 phố Yên Hòa, Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy
Quận Cầu Giấy
60 m²
Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Quận Cầu Giấy
6 43 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà