Nhà bán tại Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

1.235 kết quả bất động sản
Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Quận Cầu Giấy
36 m²
Quận Cầu Giấy
4 40 m²
dịch vọng hậu
Quận Cầu Giấy
220 m²
Quận Cầu Giấy
3 100 m²
Quận Cầu Giấy
6 60 m²
Quận Cầu Giấy
27 110 m²
Quận Cầu Giấy
3 30 m²
Đường Hồ Tùng Mậu, cầu giấy, Hà Nội
Quận Cầu Giấy
65 m²
Quận Cầu Giấy
4 35 m²
Quận Cầu Giấy
4 55 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà