Nhà bán tại Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

1.447 kết quả bất động sản
Đường Hồ Tùng Mậu Hà Nội
Quận Cầu Giấy
80 m²
Yên Hoà Cầu Giấy
Quận Cầu Giấy
3 34 m²
Trung Kính Cầu Giấy
Quận Cầu Giấy
4 70 m²
Cầu Giấy Hà Nội
Quận Cầu Giấy
38 m²
Quận Cầu Giấy
3 40 m²
Quận Cầu Giấy
70 m²
Hồ Tùng Mậu Cầu Giấy
Quận Cầu Giấy
4 32 m²
Hồ Tùng Mậu Cầu Giấy
Quận Cầu Giấy
6 35 m²
Trần Quốc Hoàn Cầu Giấy
Quận Cầu Giấy
6 85 m²
Tô Hiệu Cầu Giấy
Quận Cầu Giấy
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà