Nhà bán tại Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

1.956 kết quả bất động sản
58 Trần Bình - Hà Nội
Quận Cầu Giấy
4 43 m²
Quận Cầu Giấy
36 m²
Hoàng Quốc Việt Hà Nội
Quận Cầu Giấy
5 51 m²
Trần Quốc Hoàn Hà Nội
Quận Cầu Giấy
5 45 m²
Quận Cầu Giấy
4 38 m²
Quận Cầu Giấy
42 m²
Quận Cầu Giấy
38 m²
Quận Cầu Giấy
77 m²
Quận Cầu Giấy
41 m²
Quận Cầu Giấy
43 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà