Nhà bán tại Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

2.605 kết quả bất động sản
Trung Hoà Cầu Giấy
Quận Cầu Giấy
10 170 m²
Quận Cầu Giấy
45 m²
Quận Cầu Giấy
45 m²
Quận Cầu Giấy
60 m²
Quận Cầu Giấy
58 m²
Quận Cầu Giấy
60 m²
Quận Cầu Giấy
45 m²
Quận Cầu Giấy
67 m²
Quận Cầu Giấy
67 m²
Hoàng Quốc Việt Hà Nội
Quận Cầu Giấy
70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà