Nhà bán tại Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

119 kết quả bất động sản
Quận Bắc Từ Liêm
8 60 m²
Quận Bắc Từ Liêm
35 m²
Hồ Tùng Mậu Hà Nội
Quận Bắc Từ Liêm
34 m²
Trần Cung Từ Liêm
Quận Bắc Từ Liêm
4 73 m²
Trần Cung Từ Liêm
Quận Bắc Từ Liêm
4 45 m²
Quận Bắc Từ Liêm
30 m²
Quận Bắc Từ Liêm
45 m²
Quận Bắc Từ Liêm
2 43 m²
Quận Bắc Từ Liêm
4 50 m²
Quận Bắc Từ Liêm
32 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà