Nhà bán tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

76 kết quả bất động sản
Huyện Thanh Trì
6 70 m²
Huyện Thanh Trì
4 34 m²
Huyện Thanh Trì
39 m²
Xóm văn - Thanh liệt
Huyện Thanh Trì
3 30 m²
ngõ 3 hữu lê
Huyện Thanh Trì
3 31 m²
ngõ 13 đường Tả thanh oai
Huyện Thanh Trì
4 34 m²
Huyện Thanh Trì
7 35 m²
Huyện Thanh Trì
40 m²
Tựu Liệt Tam Hiệp
Huyện Thanh Trì
37 m²
Tựu Liệt Tam Hiệp
Huyện Thanh Trì
40 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà