Nhà bán tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

126 kết quả bất động sản
Huyện Thanh Trì
3 30 m²
Huyện Thanh Trì
1 58 m²
Huyện Thanh Trì
6 70 m²
Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
3 30 m²
Huyện Thanh Trì
35 m²
Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
3 30 m²
Đường Kim Giang Thanh Liệt
Huyện Thanh Trì
4 82 m²
Tả Thanh Oai Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
3 33 m²
Yên Xá, Tân Triều, ThanhTrì,Hà Nộ
Huyện Thanh Trì
2 30 m²
Văn Quán - Hà Đông
Huyện Thanh Trì
9 60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà