Nhà bán Thanh Trì hà nội

265 kết quả bất động sản
Huyện Thanh Trì
3 86 m²
Huyện Thanh Trì
1 58 m²
Hữu Lê Hữu Hoà
Huyện Thanh Trì
35 m²
Huyện Thanh Trì
5 85 m²
Đường Tựu Liệt Thanh Trì Hà Nội
Huyện Thanh Trì
2 69 m²
Tả Thanh Oai Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
4 35 m²
Tả Thanh Oai Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
4 40 m²
Tả Thanh Oai Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
3 33 m²
Thanh Liệt Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
4 35 m²
Tả Thanh Oai Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
4 40 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà