Nhà bán Thanh Trì hà nội

306 kết quả bất động sản
Thôn Vực - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam
Huyện Thanh Trì
3 144 m²
Huyện Thanh Trì
4 38 m²
Huyện Thanh Trì
5 150 m²
Huyện Thanh Trì
1 50 m²
Tả Thanh Oai Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
4 38 m²
ngọc hồi thanh trì hà nội
Huyện Thanh Trì
32 m²
Huyện Thanh Trì
37 m²
Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
2 30 m²
Huyện Thanh Trì
37 m²
Thanh Liệt Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
3 144 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà