Nhà bán tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

86 kết quả bất động sản
Ngọc Hồi Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
4 37 m²
Tựu Liệt Tam Hiệp
Huyện Thanh Trì
3 32 m²
Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.
Huyện Thanh Trì
4 36 m²
Kim Giang Thanh Liệt
Huyện Thanh Trì
30 m²
Tam Hiệp Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
4 42 m²
Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
3 32 m²
Tả Thanh Oai Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
4 38 m²
Tựu Liệt,Thanh Liệt,Thanh Trì.
Huyện Thanh Trì
4 37 m²
Tả Thanh Oai Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
4 64 m²
ngõ 6 -hữu hòa
Huyện Thanh Trì
7 35 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà