Nhà bán tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

231 kết quả bất động sản
Nhà số 68, ngõ 482 Kim giang
Huyện Thanh Trì
2 36,60 m²
Huyện Thanh Trì
120 m²
Huyện Thanh Trì
120 m²
Tôn Đức Thắng
Huyện Thanh Trì
5000 m²
Đường Vĩnh Quỳnh
Huyện Thanh Trì
4 60 m²
Đương Tựu Liệt
Huyện Thanh Trì
60 m²
Huyện Thanh Trì
40 m²
Phố Hoàng Mai
Huyện Thanh Trì
90 m²
Đường Tựu Liệt
Huyện Thanh Trì
80 m²
Đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hanoi, Vietnam
Huyện Thanh Trì
5 45 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà