Nhà bán tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

139 kết quả bất động sản
Huyện Thanh Trì
4 90 m²
Huyện Thanh Trì
6 70 m²
Văn Điển Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
35,50 m²
Văn Điển Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
236 m²
Huyện Thanh Trì
4 236 m²
3 tuần
Huyện Thanh Trì
2 30 m²
Huyện Thanh Trì
43 m²
Huyện Thanh Trì
4 207 m²
Tả Thanh Oai Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
4 35 m²
Huyện Thanh Trì
4 35 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà