Nhà bán tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

111 kết quả bất động sản
112 Ngọc Hồi
Huyện Thanh Trì
7 87 m²
Hà Nội làng Tó
Huyện Thanh Trì
34 m²
Thanh Liệt Hà Nội
Huyện Thanh Trì
35 m²
Tựu Liệt Tam Hiệp
Huyện Thanh Trì
40 m²
Ngõ 18 Tả Thanh Oai
Huyện Thanh Trì
4 50 m²
Ngõ 15 Tả Thanh Oai
Huyện Thanh Trì
4 36 m²
Yên Xá Tân Triều
Huyện Thanh Trì
71 m²
Yên Xá Tân Triều
Huyện Thanh Trì
45 m²
Thanh Liệt Hà Nội
Huyện Thanh Trì
42 m²
Tựu liệt thanh liệt
Huyện Thanh Trì
38 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà