Nhà bán tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

93 kết quả bất động sản
Tựu Liệt Hoàng Liệt
Huyện Thanh Trì
4 40 m²
Kim Giang
Huyện Thanh Trì
4 35 m²
Tân Triều Hanoi
Huyện Thanh Trì
4 34 m²
Triều Khúc Thanh Trì, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
3 38 m²
Yên Xá Tân Triều
Huyện Thanh Trì
4 32 m²
Tựu Liệt Hoàng Liệt
Huyện Thanh Trì
4 40 m²
Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
5 38 m²
Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
5 38 m²
Kim Giang
Huyện Thanh Trì
56 m²
Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
5 38 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà