Nhà bán tại Huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội

4 kết quả bất động sản
Huyện Thanh Oai
52 m²
tập thể gạch ngói bình minh
Huyện Thanh Oai
1 42 m²
Cạnh ubnd xã Tam Hưng
Huyện Thanh Oai
5 120 m²
UBND xã Tam Hưng Thanh Oai
Huyện Thanh Oai
4 120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà