Nhà bán tại Huyện Mê Linh, TP.Hà Nội

16 kết quả bất động sản
Khu đô thị mới Hà Phong
Huyện Mê Linh
300 m²
Huyện Mê Linh
60 m²
khu đô thị Long Việt, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
Huyện Mê Linh
450 m²
Huyện Mê Linh
4 330 m²
Hoa Điệp Vàng Khu đô thị Quang Minh
Huyện Mê Linh
3 400 m²
Huyện Mê Linh
5 60 m²
thôn Gia Lạc, Quang Minh, Mê Linh, HN.
Huyện Mê Linh
3 124 m²
Khu biệt thự giải trí Quang Minh,Mê Linh,Hà Nội
Huyện Mê Linh
3 127 m²
Võ Văn Kiệt, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Huyện Mê Linh
4 60 m²
Huyện Mê Linh
60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà