Nhà bán tại Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội

19 kết quả bất động sản
Huyện Hoài Đức
3 79 m²
Khu đô thị Lideco Trạm Trôi
Huyện Hoài Đức
254 m²
Khu đô thị Lideco Trạm Trôi
Huyện Hoài Đức
131 m²
KDT Lideco, Tt Trạm Trôi
Huyện Hoài Đức
180,90 m²
Khu đô thị Lideco Trạm Trôi
Huyện Hoài Đức
162 m²
Khu đô thị Lideco Trạm Trôi
Huyện Hoài Đức
315 m²
Huyện Hoài Đức
180 m²
Huyện Hoài Đức
222 m²
BT10-37 khu dô thị Lideco, thị trấn trôi, hoài đức , hà nội
Huyện Hoài Đức
162 m²
Khu đô thị Lideco Trạm Trôi
Huyện Hoài Đức
144 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà