Nhà bán tại Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội

62 kết quả bất động sản
An Khánh Hoài Đức
Huyện Hoài Đức
5 154 m²
An Khánh Hoài Đức
Huyện Hoài Đức
5 129,50 m²
Trạm Trôi Hoài Đức
Huyện Hoài Đức
22 m²
Khu đô thị Nam An Khánh, An Khánh, Hanoi, Vietnam
Huyện Hoài Đức
5 90 m²
Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Huyện Hoài Đức
5 90 m²
Vân Canh Hoài Đức
Huyện Hoài Đức
100 m²
Huyện Hoài Đức
68 m²
Huyện Hoài Đức
136 m²
An Khánh Hoài Đức
Huyện Hoài Đức
3 158 m²
An Khánh Hoài Đức
Huyện Hoài Đức
5 154 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà