Nhà bán tại Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội

10 kết quả bất động sản
Khu E- Thôn 5 - Xã Song Phương
Huyện Hoài Đức
2 372 m²
Quyết Tiến, La Phù, Hoài Đức, Hn
Huyện Hoài Đức
3 34 m²
Huyện Hoài Đức
4 150 m²
Khu đô thị VInhomes Thăng Long
Huyện Hoài Đức
4 416 m²
Khu đô thị Vinhomes Thăng Long
Huyện Hoài Đức
5 150 m²
Huyện Hoài Đức
210 m²
Huyện Hoài Đức
330 m²
Huyện Hoài Đức
90 m²
Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Huyện Hoài Đức
2 130 m²
Tập thể Trung tâm 75, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội
Huyện Hoài Đức
4 52 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà