Nhà bán tại Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội

24 kết quả bất động sản
Huyện Gia Lâm
132 m²
Huyện Gia Lâm
360 m²
Huyện Gia Lâm
35 m²
Huyện Gia Lâm
37 m²
Huyện Gia Lâm
60 m²
Đông Dư Hạ Đông Dư
Huyện Gia Lâm
350 m²
thôn Lở Gia Lâm
Huyện Gia Lâm
80 m²
Huyện Gia Lâm
350 m²
Huyện Gia Lâm
35 m²
Ngô Xuân Quảng tt. Trâu Quỳ
Huyện Gia Lâm
5 74,40 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà