Nhà bán tại Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội

16 kết quả bất động sản
Huyện Gia Lâm
226 m²
Huyện Gia Lâm
295 m²
Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội
Huyện Gia Lâm
31,20 m²
Huyện Gia Lâm
3 108 m²
Trâu Quỳ Gia Lâm
Huyện Gia Lâm
42,90 m²
Trâu Quỳ, Gia Lâm, HÀ nỘI
Huyện Gia Lâm
42,90 m²
Đặng Xá Gia Lâm
Huyện Gia Lâm
217 m²
Gia Lâm Hà Nội
Huyện Gia Lâm
36,70 m²
Huyện Gia Lâm
2 80 m²
Huyện Gia Lâm
132 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà