Nhà bán tại Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội

8 kết quả bất động sản
Thôn Đường - Nguyên Khê - Đong Anh - Hà Nội
Huyện Đông Anh
4 45 m²
Huyện Đông Anh
62 m²
Nguyên Khê, Hà Nội, Việt Nam
Huyện Đông Anh
75 m²
Đông Anh, Hà Nội
Huyện Đông Anh
45 m²
Vân Nội Đông Anh
Huyện Đông Anh
53 m²
THỊ TRẤN
Huyện Đông Anh
5 88 m²
Trục Nhật Tân - Nội Bài
Huyện Đông Anh
50 m²
Huyện Đông Anh
45 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà