Nhà bán tại Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội

52 kết quả bất động sản
Đông Bầu -Đông Anh
Huyện Đông Anh
2 42 m²
đông bâu-đông anh
Huyện Đông Anh
42 m²
Xóm 4 thôn hải bối xã hải bối
Huyện Đông Anh
41,10 m²
Đông Hội Đông Anh
Huyện Đông Anh
120 m²
Cầu đông trù - Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội
Huyện Đông Anh
120 m²
Chân cầu đông trù - Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội
Huyện Đông Anh
120 m²
Huyện Đông Anh
60 m²
Kim Chung Đông Anh
Huyện Đông Anh
2 57 m²
Huyện Đông Anh
3 40 m²
Tổ 7, thị trấn Đông Anh
Huyện Đông Anh
45 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà