Nhà bán tại Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội

3 kết quả bất động sản
Đông Anh Hanoi
Huyện Đông Anh
2 58 m²
Xóm 4 thôn hải bối
Huyện Đông Anh
5 68,40 m²
tt. Đông Anh Lỗ Khê
Huyện Đông Anh
2 85,20 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà