Nhà bán tại Huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội

3 kết quả bất động sản
Huyện Đan Phượng
72,50 m²
Làng Phượng Trì
Huyện Đan Phượng
1 117 m²
Làng Phượng Trì, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, thị trấn Phùng
Huyện Đan Phượng
115 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà