Nhà bán tại Huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội

5 kết quả bất động sản
Huyện Chương Mỹ
70 m²
tt. Chúc Sơn Chương Mỹ
Huyện Chương Mỹ
67,50 m²
Lô 2, Liền kề 1, Lộc Ninh Singashine, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội
Huyện Chương Mỹ
5 958 m²
Huyện Chương Mỹ
600 m²
TT. Xuân Mai Chương Mỹ
Huyện Chương Mỹ
2 125 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà