Nhà bán tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

89 kết quả bất động sản
PHẦN LĂNG 9 - ĐÀ NẴNG
Quận Thanh Khê
4 76,50 m²
Quận Thanh Khê
70 m²
Quận Thanh Khê
76 m²
Quận Thanh Khê
3 81 m²
Hà Huy Tập Thanh Khê
Quận Thanh Khê
3 38 m²
LÊ ĐÌNH LÝ
Quận Thanh Khê
81 m²
Hà Huy Tập Thanh Khê
Quận Thanh Khê
2 42 m²
Quận Thanh Khê
2 60 m²
Điện Biên Phủ Thanh Khê
Quận Thanh Khê
1 300 m²
Quận Thanh Khê
87,30 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà