Nhà bán tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

128 kết quả bất động sản
Lê Duẩn Hải Châu
Quận Thanh Khê
2 44 m²
322 Hải Phòng
Quận Thanh Khê
2 67 m²
Phần Lăng 11 Hòa Khê
Quận Thanh Khê
4 81 m²
Quận Thanh Khê
48 m²
274 Trần Cao Vân
Quận Thanh Khê
4 80 m²
126 Ông Ích Khiêm
Quận Thanh Khê
90 m²
Lê Thị Tính An Khê
Quận Thanh Khê
2 72 m²
Nguyễn Văn Linh Hải Châu
Quận Thanh Khê
7 80 m²
160 Trần Cao Vân
Quận Thanh Khê
3 47 m²
Phần Lăng 19
Quận Thanh Khê
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà