Nhà bán tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

463 kết quả bất động sản
Quận Thanh Khê
3 180 m²
Quận Thanh Khê
3 180 m²
Quận Thanh Khê
3 213 m²
Quận Thanh Khê
3 123 m²
Quận Thanh Khê
3 241 m²
Quận Thanh Khê
75 m²
Phú Lộc 10
Quận Thanh Khê
3 225 m²
Phú Lộc 10
Quận Thanh Khê
3 241 m²
Phú Lộc 10 Hòa Minh
Quận Thanh Khê
5 100 m²
PHÚ LỘC 10
Quận Thanh Khê
4 241 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà