Nhà bán tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

616 kết quả bất động sản
Kỳ Đồng Thanh Khê
Quận Thanh Khê
160 m²
Quận Thanh Khê
3 77 m²
Quận Thanh Khê
2 80 m²
Phú Lộc 10, Hòa Minh, Da Nang, Vietnam
Quận Thanh Khê
3 100 m²
Đường Phú Lộc 11
Quận Thanh Khê
3 77 m²
Quận Thanh Khê
3 77 m²
Quận Thanh Khê
3 100 m²
Quận Thanh Khê
3 225 m²
Quận Thanh Khê
3 75 m²
Quận Thanh Khê
4 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà