Nhà bán tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

279 kết quả bất động sản
Ông Ích Khiêm Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
80 m²
138 trần xuân lê
Quận Thanh Khê
2 70 m²
Trần Cao Vân Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
3 81,80 m²
Quận Thanh Khê
60 m²
Quận Thanh Khê
83 m²
Quận Thanh Khê
90 m²
Quận Thanh Khê
108 m²
Quận Thanh Khê
84 m²
Nguyễn Gia Thiều Thanh Khê
Quận Thanh Khê
3 90 m²
Hoàng Hoa Thám Thanh Khê
Quận Thanh Khê
48 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà