Nhà bán tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

50 kết quả bất động sản
52 Nguyễn Đình Tựu
Quận Thanh Khê
270 m²
Đường Hà Đông 2
Quận Thanh Khê
80 m²
Trần Cao Vân Thanh Khê
Quận Thanh Khê
75 m²
Lê Độ
Quận Thanh Khê
180 m²
Trần Cao Vân Thanh Khê
Quận Thanh Khê
2 m²
đường Phan Thanh
Quận Thanh Khê
2 58 m²
Quận Thanh Khê
112 m²
Hàm Nghi
Quận Thanh Khê
41 m²
Lê ĐÌnh Lý
Quận Thanh Khê
3 47 m²
Lê Đình Lý Thanh Khê
Quận Thanh Khê
348 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà