Nhà bán tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

30 kết quả bất động sản
Quận Thanh Khê
120 m²
205 Hà Huy Tập
Quận Thanh Khê
52 m²
TPDN
Quận Thanh Khê
81,50 m²
Quận Thanh Khê
418 m²
Quận Thanh Khê
97 m²
Điện Biên Phủ Thanh Khê
Quận Thanh Khê
90 m²
Nguyễn Tri Phương Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
169 m²
Vũ Quỳnh Thanh Khê Tây
Quận Thanh Khê
3 85 m²
Dũng Sĩ Thanh Khê Thanh Khê
Quận Thanh Khê
2 83 m²
Vũ Quỳnh Thanh Khê Tây
Quận Thanh Khê
3 85,50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà