Nhà bán tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

49 kết quả bất động sản
CÙ CHÍNH LAN
Quận Thanh Khê
6 110 m²
KIỆT SÁT ĐƯỜNG CÙ CHÍNH LAN
Quận Thanh Khê
6 110 m²
Quận Thanh Khê
6 110 m²
Quận Thanh Khê
2 80 m²
Điện Biên Phủ Thanh Khê
Quận Thanh Khê
4 76 m²
Vũ Quỳnh Thanh Khê Tây
Quận Thanh Khê
3 85 m²
Vũ Quỳnh Thanh Khê Tây
Quận Thanh Khê
3 85 m²
Đoàn Nhữ Hài Hòa Khê
Quận Thanh Khê
80 m²
Tôn Thất Đạm Thanh Khê
Quận Thanh Khê
2 45 m²
Kiệt 91 Cù Chính Lan thanh khê đà nẵng
Quận Thanh Khê
2 80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà