Nhà bán tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

459 kết quả bất động sản
Quận Thanh Khê
3 100 m²
Quận Thanh Khê
3 100 m²
Quận Thanh Khê
3 75 m²
Phú Lộc 10 Thanh Khê
Quận Thanh Khê
3 241 m²
Phú Lộc 10 Thanh Khê
Quận Thanh Khê
3 241 m²
Phú Lộc 10 Thanh Khê
Quận Thanh Khê
3 241 m²
PHÚ LỘC 10.
Quận Thanh Khê
3 241 m²
Phú Lộc 10
Quận Thanh Khê
3 234 m²
PHÚ LỘC 10.
Quận Thanh Khê
3 234 m²
PHÚ LỘC 10.
Quận Thanh Khê
3 234 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà