Nhà bán tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

295 kết quả bất động sản
Thủ Khoa Huân An Hải Đông
Quận Sơn Trà
2 51 m²
Quận Sơn Trà
3 120 m²
Quận Sơn Trà
144 m²
Quận Sơn Trà
5 345 m²
Ngọc Hân An Hải Tây
Quận Sơn Trà
1 55 m²
Quận Sơn Trà
345 m²
Phan Bá Phiến Thọ Quang
Quận Sơn Trà
2 112 m²
Trương Hán Siêu An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
1 52 m²
Quận Sơn Trà
86 m²
đường lý nhật quang đà nẵng
Quận Sơn Trà
4 146 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà