Nhà bán tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

145 kết quả bất động sản
Ngô Quyền An Hải Đông
Quận Sơn Trà
65 m²
Quận Sơn Trà
91 m²
Quận Sơn Trà
190 m²
Thế Lữ Sơn Trà
Quận Sơn Trà
4 138 m²
Dương Đình Nghệ An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
55 330 m²
Dương Đình Nghệ An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
57 330 m²
Quận Sơn Trà
9 87 m²
k43 lê hữu trác
Quận Sơn Trà
4 72 m²
đường Lương Thế Vinh
Quận Sơn Trà
65 m²
Lê Văn Duyệt Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
344 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà