Nhà bán tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

95 kết quả bất động sản
Quận Sơn Trà
100 m²
Nguyễn Chí Diễu An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
100 m²
Nguyễn Công Trứ Sơn Trà
Quận Sơn Trà
90 m²
Lương Thế Vinh An Hải Đông
Quận Sơn Trà
92 m²
Dương Đình Nghệ An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
100 m²
Nguyễn Xuân Khoát An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
125 m²
Ngô Quyền Sơn Trà
Quận Sơn Trà
130 m²
Đinh Thị Hòa An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
90 m²
K51/1/22 Lương Thế Vinh
Quận Sơn Trà
1 84,60 m²
Ngô Quyền Sơn Trà
Quận Sơn Trà
3 190 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà