Nhà bán tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

301 kết quả bất động sản
Quận Sơn Trà
144 m²
386 Điện Biên Phủ
Quận Sơn Trà
144 m²
Quận Sơn Trà
140 m²
233 Ngô Quyền
Quận Sơn Trà
2 50 m²
233 Ngô Quyền
Quận Sơn Trà
2 52 m²
Ngô Quyền Sơn Trà
Quận Sơn Trà
2 52 m²
233 Ngô Quyền
Quận Sơn Trà
50 m²
233 Ngô Quyền
Quận Sơn Trà
50 m²
233 Ngô Quyền
Quận Sơn Trà
50 m²
Quận Sơn Trà
200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà