Nhà bán tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

161 kết quả bất động sản
Ngô Quyền An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
248 m²
Quận Sơn Trà
80 m²
Quận Sơn Trà
84 m²
An Nhơn 8 An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
112 m²
An Nhơn 8 An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
122 m²
Quận Sơn Trà
90 m²
Quận Sơn Trà
115 m²
Thạch Lam Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
3 90 m²
An Nhơn 8 An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
112 m²
Nguyễn Phan Vinh Thọ Quang
Quận Sơn Trà
171 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà