Nhà bán tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

165 kết quả bất động sản
Quận Sơn Trà
144 m²
Dương Lâm
Quận Sơn Trà
144 m²
Quận Sơn Trà
90 m²
Quận Sơn Trà
4 144 m²
Quận Sơn Trà
4 120 m²
Quận Sơn Trà
144 m²
Quận Sơn Trà
4 120 m²
Quận Sơn Trà
144 m²
Ngô Quyền Sơn Trà
Quận Sơn Trà
172 m²
đất biển Mỹ Khê 1, quận Sơn Trà, phường Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
90,20 m²
Lý Nhật Quang Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
144 m²
Lý Nhật Quang Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
144 m²
Lý Nhật Quang Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
144 m²
Quận Sơn Trà
3 144 m²
đông du
Quận Sơn Trà
56 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà