Nhà bán tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

138 kết quả bất động sản
Quận Sơn Trà
4 150 m²
Hoàng Sĩ Khải An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
80 m²
Quận Sơn Trà
253 m²
Quận Sơn Trà
144 m²
Quận Sơn Trà
334 m²
Quận Sơn Trà
334 m²
Quận Sơn Trà
334 m²
Quận Sơn Trà
334 m²
Quận Sơn Trà
254 m²
Quận Sơn Trà
250 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà