Nhà bán tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

281 kết quả bất động sản
Quận Sơn Trà
250 m²
Quận Sơn Trà
4 344 m²
Số 2 Ngô Quyền Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
4 239 m²
Quận Sơn Trà
5 220 m²
An thượng 20 - Sơn trà
Quận Sơn Trà
84 m²
Dương Đình Nghệ An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
50 180 m²
Quận Sơn Trà
130 m²
Dương Đình Nghệ An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
50 180 m²
Quận Sơn Trà
254 m²
Trần Hưng Đạo, Nại Hiên Đông, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Sơn Trà
4 144 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà