Nhà bán tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

316 kết quả bất động sản
Lý Nhật Quang Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
3 345 m²
Quận Sơn Trà
144 m²
Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
125 m²
422 2 Tháng 9
Quận Sơn Trà
150 m²
Lê Tấn Toán Sơn Trà
Quận Sơn Trà
10 534 m²
Phường Nại Hiên Đông - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
144 m²
Quận Sơn Trà
144 m²
Ngô Quyền Sơn Trà
Quận Sơn Trà
3 100 m²
Quận Sơn Trà
5 120 m²
Quận Sơn Trà
144 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà