Nhà bán tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

255 kết quả bất động sản
Lý Nhật Quang Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
3 345 m²
Quận Sơn Trà
3 300 m²
Kiệt Nguyễn Công trứ
Quận Sơn Trà
4 221 m²
Lê Văn Thiêm An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
2 110 m²
Dương Đình Nghệ Sơn Trà
Quận Sơn Trà
175 m²
Quận Sơn Trà
300 m²
Lê Văn Duyệt Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
144 m²
Lý Nhật Quang Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
3 120 m²
Lê Văn Duyệt Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
3 144 m²
Lê Văn Duyệt Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
140 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà