Nhà bán tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

192 kết quả bất động sản
Quận Sơn Trà
90 m²
Quận Sơn Trà
18 70 m²
Quận Sơn Trà
114 m²
Quận Sơn Trà
368 m²
Quận Sơn Trà
100 m²
Quận Sơn Trà
74,25 m²
Quận Sơn Trà
82 m²
Quận Sơn Trà
636 m²
Quận Sơn Trà
169 m²
Dương Đình Nghệ Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
103 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà