Nhà bán tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

296 kết quả bất động sản
Số 2 Ngô Quyền Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
4 239 m²
Quận Sơn Trà
200 m²
Quận Sơn Trà
216 m²
An Nhơn 5 An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
52 m²
Ngô Quyền An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
100 m²
An Nhơn 1 An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
72,40 m²
Quận Sơn Trà
100 m²
Quận Sơn Trà
20 100 m²
Quận Sơn Trà
80 m²
Quận Sơn Trà
20 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà