Nhà bán tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

117 kết quả bất động sản
Nguyễn Tử Giản Mỹ An
Quận Ngũ Hành Sơn
90 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
75 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
80 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
115 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
121 m²
Nguyễn Duy Trinh
Quận Ngũ Hành Sơn
127 m²
Nguyễn Phạm Tuân Hòa Hải
Quận Ngũ Hành Sơn
5 141 m²
Trường Sa Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
3 650 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
216 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà