Nhà bán tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

187 kết quả bất động sản
An Dương Vương Mỹ An
Quận Ngũ Hành Sơn
99 m²
An Thượng 32 Mỹ An
Quận Ngũ Hành Sơn
108 m²
Đa Phước 9 Khuê Mỹ
Quận Ngũ Hành Sơn
90 m²
Nguyễn Duy Trinh
Quận Ngũ Hành Sơn
270 m²
Chế Lan Viên Mỹ An
Quận Ngũ Hành Sơn
789 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
95 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
93 m²
Phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
4 80 m²
An Thượng 3 Mỹ An
Quận Ngũ Hành Sơn
3 90 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
2 90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà