Nhà bán tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

22 kết quả bất động sản
Quận Ngũ Hành Sơn
3 999 m²
An Thượng 3 Mỹ An
Quận Ngũ Hành Sơn
11 90 m²
Hồ Xuân Hương Ngũ Hành Sơn
Quận Ngũ Hành Sơn
180 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
180 m²
Võ Nguyên Giáp Phước Mỹ
Quận Ngũ Hành Sơn
25 145 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
3 999 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
3 1000 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
800 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
2 95 m²
Võ Nguyên Giáp Mỹ An
Quận Ngũ Hành Sơn
25 145 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà