Nhà bán tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

97 kết quả bất động sản
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
1 387 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
387 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
387 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
1 387 m²
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hòa Hải, Da Nang, Vietnam
Quận Ngũ Hành Sơn
500 m²
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hòa Hải, Da Nang, Vietnam
Quận Ngũ Hành Sơn
127 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
120 m²
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hòa Hải, Da Nang, Vietnam
Quận Ngũ Hành Sơn
127 m²
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hòa Hải, Da Nang, Vietnam
Quận Ngũ Hành Sơn
120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà