Nhà bán tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

123 kết quả bất động sản
ngu hanh son đà nãng
Quận Ngũ Hành Sơn
125 m²
Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
1125 m²
Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
125 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
125 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
150 m²
ngũ hành son đà nãng
Quận Ngũ Hành Sơn
125 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
125 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
256 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
142 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà