Nhà bán tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

50 kết quả bất động sản
Quận Liên Chiểu
75 m²
Quận Liên Chiểu
3 100 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Nam
Quận Liên Chiểu
300 m²
Quận Liên Chiểu
120 m²
Quận Liên Chiểu
272 m²
đường số 5
Quận Liên Chiểu
300 m²
Nguyễn Tất Thành Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
300 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Nam
Quận Liên Chiểu
300 m²
Quận Liên Chiểu
120 m²
Quận Liên Chiểu
4 125 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà