Nhà bán tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

143 kết quả bất động sản
Quận Liên Chiểu
4 280 m²
Quận Liên Chiểu
3 190 m²
Hòa Khánh Bắc Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu
3 100 m²
Quận Liên Chiểu
276 m²
Quận Liên Chiểu
276 m²
Quận Liên Chiểu
3 277 m²
Quận Liên Chiểu
276 m²
Quận Liên Chiểu
286 m²
Quận Liên Chiểu
140 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Nam
Quận Liên Chiểu
4 110 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà