Nhà bán tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

54 kết quả bất động sản
Quận Liên Chiểu
4 110 m²
Bàu Năng 2 Hòa Minh
Quận Liên Chiểu
2 91 m²
Quận Liên Chiểu
5 120 m²
Lê Văn Sĩ Hòa Minh
Quận Liên Chiểu
3 75 m²
Tôn Đức Thắng
Quận Liên Chiểu
5 120 m²
Quận Liên Chiểu
120 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Nam
Quận Liên Chiểu
100 m²
Đào Sư Tích, Hòa Minh, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Liên Chiểu
125 m²
Phạm Như Xương K109/H88/27
Quận Liên Chiểu
1 114 m²
Quận Liên Chiểu
120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà