Nhà bán tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

32 kết quả bất động sản
Quận Liên Chiểu
3 256 m²
Quận Liên Chiểu
120 m²
Quận Liên Chiểu
150 m²
Quận Liên Chiểu
150 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
190 m²
Hòa Khánh Nam Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu
190 m²
Lê Văn Sĩ Hòa Minh
Quận Liên Chiểu
3 75 m²
Đào Sư Tích, Hòa Minh, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Liên Chiểu
3 125 m²
Đào Sư Tích, Hòa Minh, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Liên Chiểu
125 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà