Nhà bán tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

58 kết quả bất động sản
Quận Liên Chiểu
120 m²
Đào Sư Tích, Hòa Minh, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Liên Chiểu
125 m²
Hồ Quý Ly Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu
120 m²
Quận Liên Chiểu
3 75 m²
Quận Liên Chiểu
3 225 m²
Quận Liên Chiểu
300 m²
Đào Nguyên Phổ Hòa Minh
Quận Liên Chiểu
3 180 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Nguyễn Minh Không, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Liên Chiểu
125 m²
Phan Văn Thuật Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu
373 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà