Nhà bán tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

139 kết quả bất động sản
Ngô Văn Sở Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu
5 120 m²
Phạm Đình Hổ Hòa Minh
Quận Liên Chiểu
105 m²
Quận Liên Chiểu
4 120 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
108 Nguyễn Chánh
Quận Liên Chiểu
2 79,70 m²
108 Nguyễn Chánh
Quận Liên Chiểu
2 120 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
3 268 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà