Nhà bán tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

100 kết quả bất động sản
Quận Liên Chiểu
3 102 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Đường số 5 Hòa Khánh Bắc
Quận Liên Chiểu
6 120 m²
Đà Nẵng Hải Châu
Quận Liên Chiểu
6 120 m²
Đường số 5 Hòa Khánh Bắc
Quận Liên Chiểu
6 120 m²
Quận Liên Chiểu
120 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
300 m²
Quận Liên Chiểu
320 m²
157c Hoang Van Thai
Quận Liên Chiểu
3 222 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà