Nhà bán tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

60 kết quả bất động sản
Quận Liên Chiểu
3 256 m²
Hòa Khánh Bắc Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu
3 100 m²
Hòa Hiệp Nam Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu
3 126 m²
Quận Liên Chiểu
286 m²
Quận Liên Chiểu
4 107 m²
Quận Liên Chiểu
102 m²
Bàu Năng 2 Hòa Minh
Quận Liên Chiểu
91 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Nam
Quận Liên Chiểu
100 m²
Nguyễn Tất Thành Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
120 m²
Tú Quỳ, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Liên Chiểu
305 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà