Nhà bán tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

176 kết quả bất động sản
ĐƯờng Mê Linh
Quận Liên Chiểu
4 308 m²
Quận Liên Chiểu
135 m²
Đương Nguyễn Tất Thành Hải Châu
Quận Liên Chiểu
4 100 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Bắc
Quận Liên Chiểu
4 308 m²
Quận Liên Chiểu
4 308 m²
Hoà Hiệp Nam Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu
4 256 m²
Đường Mê Linh
Quận Liên Chiểu
2 331 m²
Quận Liên Chiểu
4 125 m²
Quận Liên Chiểu
4 152 m²
422 Đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
125 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà