Nhà bán tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

33 kết quả bất động sản
Đào Nguyên Phổ Hòa Minh
Quận Liên Chiểu
3 180 m²
Đào Nguyên Phổ Hòa Minh
Quận Liên Chiểu
3 180 m²
Đào Nguyên Phổ Hòa Minh
Quận Liên Chiểu
3 180 m²
Đào Nguyên Phổ Hòa Minh
Quận Liên Chiểu
3 180 m²
07 Đồng Bài 1
Quận Liên Chiểu
4 97,50 m²
Tôn Đức Thắng
Quận Liên Chiểu
5 120 m²
Hồ Tùng Mậu, Hòa Minh, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Liên Chiểu
125 m²
Đào Sư Tích, Hòa Minh, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Liên Chiểu
125 m²
Nguyễn Minh Không, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Liên Chiểu
125 m²
Đào Sư Tích, Hòa Minh, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Liên Chiểu
125 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà