Nhà bán tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

237 kết quả bất động sản
Quận Liên Chiểu
3 308 m²
Quận Liên Chiểu
5 100 m²
Quận Liên Chiểu
276 m²
đầu đường số 5,khu công nghiệp hòa khánh
Quận Liên Chiểu
308 m²
Quận Liên Chiểu
108 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Bắc
Quận Liên Chiểu
110 m²
Quận Liên Chiểu
3 90 m²
Quận Liên Chiểu
3 90 m²
Quận Liên Chiểu
3 300 m²
Quận Liên Chiểu
125 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà