Nhà bán tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

150 kết quả bất động sản
đường mê linh
Quận Liên Chiểu
100 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Bắc
Quận Liên Chiểu
4 256 m²
Đường số 5, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
100 m²
Đường số 5 Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu
275 m²
Quận Liên Chiểu
4 300 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Nam
Quận Liên Chiểu
3 275 m²
Đường Mê Linh
Quận Liên Chiểu
2 331 m²
Quận Liên Chiểu
100 m²
Quận Liên Chiểu
150 m²
Đồng Bài 1 Hòa Khánh Bắc
Quận Liên Chiểu
97,50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà