Nhà bán tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

119 kết quả bất động sản
Quận Liên Chiểu
3 280 m²
Quận Liên Chiểu
300 m²
Quận Liên Chiểu
125 m²
Đường số 5 Hòa Khánh Bắc
Quận Liên Chiểu
3 271 m²
Đường số 5 Hòa Khánh Bắc
Quận Liên Chiểu
3 271 m²
Quận Liên Chiểu
325 m²
Phan Văn Định Hòa Khánh Bắc
Quận Liên Chiểu
18 400 m²
Quận Liên Chiểu
125 m²
Ngọc Hồi Hòa Minh
Quận Liên Chiểu
150 m²
Quận Liên Chiểu
3 280 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà