Nhà bán tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

79 kết quả bất động sản
Quận Liên Chiểu
50 m²
Quận Liên Chiểu
432,60 m²
Quận Liên Chiểu
3 165 m²
Quận Liên Chiểu
3 75 m²
Quận Liên Chiểu
3 75 m²
Quận Liên Chiểu
3 225 m²
Đào Nguyên Phổ Hòa Minh
Quận Liên Chiểu
3 180 m²
Quận Liên Chiểu
3 5,50 m²
Đào Nguyên Phổ Hòa Minh
Quận Liên Chiểu
3 180 m²
Đào Nguyên Phổ Hòa Minh
Quận Liên Chiểu
3 180 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà