Nhà bán tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

291 kết quả bất động sản
Hải hồ ,
Quận Hải Châu
116 m²
Nguyễn chí thanh
Quận Hải Châu
4 112 m²
Quận Hải Châu
60 m²
K640
Quận Hải Châu
3 115 m²
Quận Hải Châu
98 m²
Nguyễn Thành Hãn Hòa Thuận Tây
Quận Hải Châu
102 m²
Quận Hải Châu
43 m²
Mai Am Thuận Phước
Quận Hải Châu
100 m²
Lê Lợi Hải Châu
Quận Hải Châu
85 m²
Quận Hải Châu
129,70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà