Nhà bán tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

151 kết quả bất động sản
112 Phan Châu Trinh
Quận Hải Châu
2 80 m²
Quận Hải Châu
5 100 m²
Nguyễn Khánh Toàn Hải Châu
Quận Hải Châu
4 110 m²
Quận Hải Châu
76 m²
Lê Đại Hòa Cường Bắc
Quận Hải Châu
3 84 m²
26 Ca Văn Thỉnh
Quận Hải Châu
2 65 m²
Trưng Nhị
Quận Hải Châu
3 160 m²
Đà Nẵng , Nguyễn Lương Bằng
Quận Hải Châu
4 5,50 m²
Đà Nẵng , Nguyễn Lương Bằng
Quận Hải Châu
4 82,50 m²
Đà Nẵng , Nguyễn Lương Bằng
Quận Hải Châu
4 82,50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà