Nhà bán tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

335 kết quả bất động sản
Quận Hải Châu
250 m²
Quận Hải Châu
82 m²
Quận Hải Châu
200 m²
Quận Hải Châu
240 m²
Quận Hải Châu
199 m²
Đường Tuyên Sơn
Quận Hải Châu
82 m²
Thanh Thủy
Quận Hải Châu
120 m²
Quận Hải Châu
250 m²
Hàn Mặc Tử Thuận Phước
Quận Hải Châu
3 189 m²
Quận Hải Châu
60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà