Nhà bán tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

171 kết quả bất động sản
Lương Ngọc Quyến Hải Châu
Quận Hải Châu
3 94,50 m²
Quận Hải Châu
5 51 m²
152 Trưng Nữ Vương
Quận Hải Châu
2 54 m²
62/4/7 Lê Cơ
Quận Hải Châu
3 59 m²
Hoàng Diệu Hải Châu
Quận Hải Châu
47 m²
Phan Châu Trinh Hải Châu
Quận Hải Châu
4 58 m²
225 Đống Đa
Quận Hải Châu
2 42 m²
10/7 Đường Hải Sơn, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Quận Hải Châu
4 180 m²
502 2 Tháng 9
Quận Hải Châu
2 69 m²
Hoàng Diệu Hải Châu
Quận Hải Châu
47 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà