Nhà bán tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

53 kết quả bất động sản
Quận Hải Châu
4 40 m²
Quận Hải Châu
126 m²
Đặng Thùy Trâm
Quận Hải Châu
2 60 m²
Quận Hải Châu
4 350 m²
Quận Hải Châu
4 150 m²
Cao Thắng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Hải Châu
3 84 m²
Quận Hải Châu
3 60 m²
nguyễn tri phương
Quận Hải Châu
1 70 m²
Ông Ích Khiêm
Quận Hải Châu
2 50 m²
Tiểu La
Quận Hải Châu
2 50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà