Nhà bán tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

347 kết quả bất động sản
Số 55 Núi Thành
Quận Hải Châu
4 190,20 m²
Quận Hải Châu
241 m²
Quận Hải Châu
199 m²
Quận Hải Châu
199 m²
50 Ông Ích Khiêm
Quận Hải Châu
160 m²
Nguyễn Văn Linh Đà Nẵng
Quận Hải Châu
103 m²
70 châu thượng văn
Quận Hải Châu
2 74 m²
Quận Hải Châu
100 m²
Quận Hải Châu
90 m²
Hàm Nghi Thanh Khê
Quận Hải Châu
87 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà