Nhà bán tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

155 kết quả bất động sản
Quận Hải Châu
4 150 m²
Quận Hải Châu
4 150 m²
Quận Hải Châu
356 m²
Nại Nam Hải Châu
Quận Hải Châu
356 m²
đường 2/9 quận hải châu,đà nẵng
Quận Hải Châu
356 m²
K233 H8/3B Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng
Quận Hải Châu
3 35 m²
Quận Hải Châu
356 m²
Quận Hải Châu
5 356 m²
Tiên Sơn 18 Hải Châu
Quận Hải Châu
90 m²
2 Tháng 9 Hải Châu
Quận Hải Châu
5 150 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà