Nhà bán tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

168 kết quả bất động sản
Quận Hải Châu
150 m²
Quận Hải Châu
100 m²
550 Trưng Nữ Vương
Quận Hải Châu
953 m²
K53 đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng
Quận Hải Châu
2 70,40 m²
Nguyễn Sơn Hải Châu
Quận Hải Châu
5 125 m²
Quận Hải Châu
10 254 m²
Bình An - Hòa Cường Bắc - Hải Châu - TP Đà Nẵng
Quận Hải Châu
4 60 m²
Tiểu La Hải Châu
Quận Hải Châu
54 m²
Quận Hải Châu
50 m²
Quận Hải Châu
78 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà