Nhà bán tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

131 kết quả bất động sản
Quận Hải Châu
40 m²
Bạch Đằng Hải Châu
Quận Hải Châu
2736 m²
Quận Hải Châu
305 m²
Hoàng Diệu Hải Châu
Quận Hải Châu
30 178 m²
Quận Hải Châu
80 m²
Quận Hải Châu
3 70 m²
Quận Hải Châu
46,50 m²
Nguyễn Tri Phương Thanh Khê
Quận Hải Châu
2 318 m²
Lê Cơ Hải Châu
Quận Hải Châu
3 72 m²
Nguyễn Xuân Nhĩ Hải Châu
Quận Hải Châu
3 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà