Nhà bán tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

226 kết quả bất động sản
Nguyễn Thành Hãn Hòa Thuận Tây
Quận Hải Châu
4 197 m²
Quận Hải Châu
2 50 m²
Quận Hải Châu
6 93 m²
Quận Hải Châu
197 m²
Nguyễn Thành Hãn Hòa Thuận Tây
Quận Hải Châu
4 197 m²
Mai Lão Bạng Thuận Phước
Quận Hải Châu
62 m²
Quận Hải Châu
100 m²
Nguyễn Trường Tộ Hải Châu
Quận Hải Châu
50 m²
Tiểu La Hải Châu
Quận Hải Châu
95 m²
đường Núi Thành
Quận Hải Châu
178 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà