Nhà bán tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

85 kết quả bất động sản
Quận Hải Châu
200 m²
Quận Hải Châu
9 180 m²
Quận Hải Châu
109 m²
58 Núi Thành
Quận Hải Châu
8 273 m²
đường Nguyễn Bá Học
Quận Hải Châu
9 140 m²
Nguyễn Bá Học
Quận Hải Châu
9 140 m²
Nguyễn Bá Học
Quận Hải Châu
9 140 m²
Nguyễn Bá Học
Quận Hải Châu
9 140 m²
Nguyễn Bá Học
Quận Hải Châu
9 140 m²
BÌNH MINH 3
Quận Hải Châu
9 140 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà