Nhà bán tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

32 kết quả bất động sản
Quận Cẩm Lệ
72 m²
Quận Cẩm Lệ
3 72 m²
Quận Cẩm Lệ
210 m²
kiệt 43 nguyễn nhàn đà nẵng
Quận Cẩm Lệ
2 100 m²
Quận Cẩm Lệ
90 m²
Nguyễn Hữu Thọ Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
5 125 m²
Bàu Tràm Trung
Quận Cẩm Lệ
123 m²
Quận Cẩm Lệ
95 m²
Nguyễn Dữ Khuê Trung
Quận Cẩm Lệ
80 m²
Quận Cẩm Lệ
98 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà