Nhà bán tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

24 kết quả bất động sản
Quận Cẩm Lệ
114 m²
Quận Cẩm Lệ
115 m²
Quận Cẩm Lệ
115 m²
Quận Cẩm Lệ
140 m²
Bùi Kỷ
Quận Cẩm Lệ
95 m²
Bùi Kỷ
Quận Cẩm Lệ
95 m²
Nguyễn Hữu Thọ Da Nang
Quận Cẩm Lệ
233 m²
H32/2, K158 Ông Ích Đường, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
2 65 m²
Quận Cẩm Lệ
98 m²
Ông Ích Đường, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Cẩm Lệ
2 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà