Nhà bán tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

24 kết quả bất động sản
Quận Cẩm Lệ
3 101 m²
Cẩm Bắc 5 Da Nang
Quận Cẩm Lệ
5 250 m²
Quận Cẩm Lệ
3 156 m²
Quận Cẩm Lệ
72 m²
Nguyễn Quyền Hòa An
Quận Cẩm Lệ
5 92 m²
Chu Mạnh Trinh Thanh Khê
Quận Cẩm Lệ
250 m²
Phạm Sư Mạnh Khuê Trung
Quận Cẩm Lệ
4 400 m²
Lý Nhân Tông Khuê Trung
Quận Cẩm Lệ
97,50 m²
đường trần huấn khuê trung cẩm lệ
Quận Cẩm Lệ
4 156 m²
Quận Cẩm Lệ
233 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà