Nhà bán tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

15 kết quả bất động sản
Kiệt 500 Tôn Đản
Quận Cẩm Lệ
60 m²
Đô Đốc Tuyết Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
2 96 m²
Quận Cẩm Lệ
2 80 m²
Đô Đốc Tuyết Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
2 96 m²
Quận Cẩm Lệ
84 m²
Tôn Đản Hòa Phát
Quận Cẩm Lệ
3 112 m²
Nhơn Hòa 8 Hòa An
Quận Cẩm Lệ
2 85 m²
Bùi Xương Tự Cẩm Lệ
Quận Cẩm Lệ
2 100 m²
Bùi Xương Tự Cẩm Lệ
Quận Cẩm Lệ
100 m²
23
Quận Cẩm Lệ
3 190 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà