Nhà bán tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

23 kết quả bất động sản
Quận Cẩm Lệ
200 m²
Quận Cẩm Lệ
375 m²
Quận Cẩm Lệ
2 70 m²
Hòa Xuân Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
101 m²
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Cẩm Lệ
150 m²
Ông Ích Đường, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Cẩm Lệ
2 100 m²
Phạm Tứ, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Cẩm Lệ
10 100 m²
382/5/26/5 Tôn Đản
Quận Cẩm Lệ
68 m²
Phạm Phú Tiết Thanh Khê
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà