Nhà bán tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

35 kết quả bất động sản
Quận Cẩm Lệ
2 278 m²
Phạm Phú Tiết Thanh Khê
Quận Cẩm Lệ
4 110 m²
Cẩm Lệ Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
80 m²
Tôn Đản Hòa Phát
Quận Cẩm Lệ
2 105 m²
Quận Cẩm Lệ
4 100 m²
Tôn Đản Hòa Phát
Quận Cẩm Lệ
2 57 m²
Cẩm Bắc 5 Da Nang
Quận Cẩm Lệ
5 250 m²
Trần Văn Ơn Hòa An
Quận Cẩm Lệ
2 50 m²
Lê Trọng Tấn Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
2 80 m²
Huy Cận Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
212 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà