Nhà bán tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

26 kết quả bất động sản
Nguyễn Hữu Thọ Da Nang
Quận Cẩm Lệ
125 m²
Trường Chinh Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
48 m²
1,55 Tỷ VNĐ
H09/01 K487 CMT8
Quận Cẩm Lệ
4 144 m²
Quận Cẩm Lệ
237,60 m²
Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Trường Chinh Da Nang
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Phạm Hùng Hòa Châu
Quận Cẩm Lệ
107 m²
Phan Anh Thanh Khê
Quận Cẩm Lệ
85 m²
Cẩm Bắc 5 Da Nang
Quận Cẩm Lệ
5 250 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà