Bán nhà Mỹ Tho

9 kết quả bất động sản
Thành phố Mỹ Tho
2 80 m²
Thành phố Mỹ Tho
2 212 m²
DH 93, Xa Trung An tp. Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Thành phố Mỹ Tho
2 56 m²
Thành phố Mỹ Tho
2 50 m²
F5 Mỹ Tho Tiền Giang
Thành phố Mỹ Tho
2 107 m²
kp8 F5 MTTG
Thành phố Mỹ Tho
2 72 m²
ap 1 - xã Đạo Thạnh
Thành phố Mỹ Tho
1 98 m²
Thành phố Mỹ Tho
2 95 m²
Thành phố Mỹ Tho
4 190 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà