Nhà bán tại Tiền Giang

7 kết quả bất động sản
my tho tg
Thành phố Mỹ Tho
2 58 m²
Thành phố Mỹ Tho
2 65 m²
Thành phố Mỹ Tho
4 100 m²
322 Ấp Bắc
Thành phố Mỹ Tho
4 117 m²
Đường huyện 92C Thành phố Mỹ Tho
Thành phố Mỹ Tho
3 100 m²
Thành phố Mỹ Tho
56 m²
Đoàn Thị Nghiệp, tp. Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Thành phố Mỹ Tho
2 64 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà