Nhà bán tại Tiền Giang

6 kết quả bất động sản
kp8 F5 MTTG
Thành phố Mỹ Tho
2 72 m²
Thành phố Mỹ Tho
2 64 m²
Thành phố Mỹ Tho
3 72 m²
Thành phố Mỹ Tho
2 90 m²
Thành phố Mỹ Tho
2 90 m²
Thành phố Mỹ Tho
2 108 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà