Nhà bán tại Tiền Giang

101 kết quả bất động sản
khu phố 1, Phường 4, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang
Huyện Cai Lậy
3 144 m²
Trần Ngọc Giải Thành phố Mỹ Tho
Thành phố Mỹ Tho
2 91 m²
TRẦN NGỌC GIẢI
Thành phố Mỹ Tho
2 91 m²
Huyện Cai Lậy
140 m²
Thành phố Mỹ Tho
2 77 m²
Thủ Khoa Huân Phường 1
Thành phố Mỹ Tho
3 225 m²
Thành phố Mỹ Tho
2 80 m²
Thành phố Mỹ Tho
2 232 m²
Trần Ngọc Giải Thành phố Mỹ Tho
Thành phố Mỹ Tho
2 91 m²
Thành phố Mỹ Tho
2 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà