Nhà bán tại Tiền Giang

22 kết quả bất động sản
252 lộ tập đoàn phường 5 mỹ tho tiền giang
Thành phố Mỹ Tho
2 140 m²
Thành phố Mỹ Tho
2 100 m²
Ấp Bắc Thành phố Mỹ Tho
Thành phố Mỹ Tho
2 80 m²
Tỉnh lộ 864, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
Thành phố Mỹ Tho
6 195 m²
Trần Ngọc Giải Thành phố Mỹ Tho
Thành phố Mỹ Tho
2 91 m²
TRẦN NGỌC GIẢI
Thành phố Mỹ Tho
2 91 m²
Hậu Thanh Cái Bè
Huyện Cái Bè
216 m²
Thành phố Mỹ Tho
154 m²
đường Trần Hưng Đạo P4, Tp Mỹ Tho
Thành phố Mỹ Tho
2 57 m²
Thành phố Mỹ Tho
2 212 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà