Nhà bán tp.Huế

94 kết quả bất động sản
Thành phố Huế
100 m²
Thành phố Huế
82,60 m²
Thành phố Huế
65 m²
Thạch Hãn Thành phố Huế
Thành phố Huế
4 262 m²
Kiệt 43 Thạch Hãn
Thành phố Huế
4 262 m²
Võ Nguyên Giáp An Đông
Thành phố Huế
192 m²
Võ Nguyên Giáp An Đông
Thành phố Huế
192 m²
An Đông Huế
Thành phố Huế
6 192 m²
An Đông Huế
Thành phố Huế
6 192 m²
Thành phố Huế
192 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà