Nhà bán tp.Huế

74 kết quả bất động sản
dương hoà
Thành phố Huế
156 m²
Võ thị sáu
Thành phố Huế
524 m²
Nguyễn Văn Linh, Huế, Thua Thien Hue, Vietnam
Thành phố Huế
100 m²
Trần Thúc Nhẫn Vĩnh Ninh
Thành phố Huế
330 m²
An Dương Vương, Huế, Thua Thien Hue, Vietnam
Thành phố Huế
120 m²
Nguyễn Thị Minh Khai Phú Nhuận
Thành phố Huế
102 m²
Thành phố Huế
150 m²
Phan Chu Trinh, Huế, Thua Thien Hue, Vietnam
Thành phố Huế
777 m²
Thành phố Huế
3 400 m²
Trương Gia Mô, Huế, Thua Thien Hue, Vietnam
Thành phố Huế
165 m²