Nhà bán tp.Huế

69 kết quả bất động sản
Duy Tân tp. Huế
Thành phố Huế
2 55 m²
Tố Hữu, tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Thành phố Huế
4 128 m²
Đường Tố Hữu, Phường Xuân Phú, TP Huế
Thành phố Huế
4 128 m²
Hai Bà Trưng Vĩnh Ninh
Thành phố Huế
4 165 m²
Lê Minh, tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Thành phố Huế
3 138 m²
Vũ Ngọc Phan Thủy Xuân
Thành phố Huế
2 120 m²
tố hữu, phường Thủy Xuân, TP Huế
Thành phố Huế
5 97 m²
Thành phố Huế
55 m²
Thành phố Huế
250 m²
Trần Phú tp. Huế
Thành phố Huế
3 325 m²