Nhà bán tại Thừa Thiên Huế

1.819 kết quả bất động sản
Huyện Phú Vang
70 m²
Chân Mây tt. Lăng Cô
Huyện Phú Lộc
714 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Phạm Văn Đồng Thừa Thiên Huế
Thành phố Huế
3 105 m²
Phú Mỹ Phú Vang
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Phú Mỹ Phú Vang
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Phú Mỹ Phú Vang
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Phú Mỹ Phú Vang
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà