Nhà bán tại Thừa Thiên Huế

1.174 kết quả bất động sản
76 Phạm Văn Thanh TP Huế
Thành phố Huế
165 m²
A13 Hoàng Quốc Việt, An Đông, Huế
Thành phố Huế
126 m²
Huyện Phú Vang
70 m²
Phú Mỹ, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Phú Mỹ, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Phú Mỹ, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Thành phố Huế
4 81 m²
lô a3
Thành phố Huế
4 126 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà