Nhà bán tại Thừa Thiên Huế

868 kết quả bất động sản
Tỉnh lộ 10 Phú Thượng
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
2 105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Hương Thủy
4 120 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Thành phố Huế
53 m²
Thành phố Huế
300 m²
Thành phố Huế
107 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà