Nhà bán tại Thừa Thiên Huế

679 kết quả bất động sản
Huyện Phú Vang
2 217 m²
Thành phố Huế
105 m²
Huyện Phú Vang
70 m²
tỉnh lộ 10
Huyện Phú Vang
3 105 m²
tỉnh lộ 10
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà