Nhà bán tại Thừa Thiên Huế

825 kết quả bất động sản
võ văn kiệt
Huyện Hương Thủy
3 63 m²
Thành phố Huế
3 112 m²
Huyện Hương Thủy
3 112 m²
Nguyễn Trực Thuận Lộc
Thành phố Huế
5 163 m²
Huyện Hương Thủy
3 120 m²
Huyện Phú Vang
347 m²
Huyện Hương Thủy
3 120 m²
Huyện Hương Thủy
3 120 m²
Huyện Phú Vang
4 115 m²
Huyện Hương Thủy
3 112 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà