Nhà bán tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

168 kết quả bất động sản
Lại thế
Huyện Phú Vang
4 120 m²
Huyện Phú Vang
70 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
4 105 m²
Huyện Phú Vang
2 217 m²
tỉnh lộ 10
Huyện Phú Vang
4 105 m²
an
Huyện Phú Vang
5 103 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
4 105 m²
Huyện Phú Vang
116 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà