Nhà bán tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

55 kết quả bất động sản
Huyện Phú Vang
3 115 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Tỉnh lộ 10 Phú Thượng
Huyện Phú Vang
115 m²
Huyện Phú Vang
150 m²
ĐƯỜNG TỈNH LỘ 10
Huyện Phú Vang
3 217 m²
Huyện Phú Vang
143,20 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
116 m²
Huyện Phú Vang
116 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà