Nhà bán tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

203 kết quả bất động sản
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
112 m²
Huyện Phú Vang
3 217 m²
Tỉnh Lộ 10, Phú Mỹ, Phú Vang, Huế
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Phú Thượng - Phú Vang - Thừa Thiên Huế
Huyện Phú Vang
4 105 m²
Huyện Phú Vang
115 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Phú Thượng Phú Vang
Huyện Phú Vang
3 217 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà