Nhà bán tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

48 kết quả bất động sản
Huyện Phú Vang
80 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
116 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
345 m²
Phú Thượng Phú Vang
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
117 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà