Nhà bán tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

138 kết quả bất động sản
Huyện Phú Vang
105 m²
Tỉnh lộ 10 Phú Thượng
Huyện Phú Vang
105 m²
Tỉnh lộ 10 Phú Thượng
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
2 105 m²
Huyện Phú Vang
2 103 m²
Huyện Phú Vang
150 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
138 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà