Nhà bán tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

1.024 kết quả bất động sản
Huyện Phú Vang
70 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Phú Mỹ Phú Vang
Huyện Phú Vang
2 105 m²
Phú Mỹ, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Huyện Phú Vang
3 157 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Phú Mỹ Phú Vang
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Phú Mỹ Phú Vang
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Phạm Văn Đồng Thừa Thiên Huế
Huyện Phú Vang
5 105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà