Nhà bán tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

22 kết quả bất động sản
Huyện Phú Vang
6 125 m²
Phú Vang Thừa Thiên Huế
Huyện Phú Vang
116 m²
Tỉnh lộ 10 Phú Thượng
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
160 m²
Huyện Phú Vang
116 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Phú Thượng Phú Vang
Huyện Phú Vang
105 m²
Đường 10A Tây Thượng
Huyện Phú Vang
105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà