Nhà bán tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

240 kết quả bất động sản
Huyện Phú Vang
70 m²
Tỉnh lộ 10 Phú Vang
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
4 157 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
2 105 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Tỉnh lộ 10 Phú Vang
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Thành phố Huế
Huyện Phú Vang
2 105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà