Nhà bán tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

15 kết quả bất động sản
Huyện Phú Vang
116 m²
Huyện Phú Vang
125 m²
Huyện Phú Vang
2 107 m²
Huyện Phú Vang
6 125 m²
Huyện Phú Vang
160 m²
Huyện Phú Vang
347 m²
Phú Thượng Phú Vang
Huyện Phú Vang
115 m²
Phú Thượng Phú Vang
Huyện Phú Vang
115 m²
Phú Thượng Phú Vang
Huyện Phú Vang
5 125 m²
Phú Thượng Phú Vang
Huyện Phú Vang
6 125 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà