Nhà bán tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

473 kết quả bất động sản
Huyện Phú Vang
70 m²
Huyện Phú Vang
166 m²
Đường Tỉnh Lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, TP Huế.
Huyện Phú Vang
3 166 m²
Đường Hồng Khẳng, phú vang, thành phố huế
Huyện Phú Vang
3 80 m²
Tỉnh lộ 10 Hương Thủy
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
166 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Tỉnh lộ 10 Thừa Thiên Huế
Huyện Phú Vang
3 157 m²
Tỉnh lộ 10 Thừa Thiên Huế
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Tỉnh lộ 10 Thừa Thiên Huế
Huyện Phú Vang
105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà