Nhà bán tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

584 kết quả bất động sản
Huyện Phú Vang
70 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Phú Mỹ, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Phú Thượng Phú Vang
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Phú Thượng Phú Vang
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà