Nhà bán tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

123 kết quả bất động sản
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
4 105 m²
Đường Tỉnh Lộ 10A
Huyện Phú Vang
105 m²
Đường Tỉnh Lộ 10A
Huyện Phú Vang
105 m²
Đường Tỉnh Lộ 10A
Huyện Phú Vang
105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Đường Tỉnh Lộ 10A
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Phú Thượng Phú Vang
Huyện Phú Vang
6 125 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà