Nhà bán tại Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

151 kết quả bất động sản
Huyện Hương Thủy
126 m²
Huyện Hương Thủy
2 51 m²
Huyện Hương Thủy
200 m²
Nguyễn Hữu Cảnh Thừa Thiên Huế
Huyện Hương Thủy
2 76 m²
Huyện Hương Thủy
4 126 m²
Huyện Hương Thủy
4 112 m²
Huyện Hương Thủy
233 m²
Huyện Hương Thủy
126 m²
Huyện Hương Thủy
4 112 m²
Phạm Văn Đồng Thừa Thiên Huế
Huyện Hương Thủy
5 233 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà