Nhà bán tại Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

212 kết quả bất động sản
Võ Nguyên Giáp Thủy Vân
Huyện Hương Thủy
3 200 m²
Huyện Hương Thủy
182,50 m²
Huyện Hương Thủy
4 200 m²
Huyện Hương Thủy
124 m²
Huyện Hương Thủy
124,50 m²
Imperial Garden
Huyện Hương Thủy
240 m²
Huyện Hương Thủy
5 124,50 m²
Huyện Hương Thủy
124,50 m²
Võ Nguyên Giáp An Đông
Huyện Hương Thủy
200 m²
Huyện Hương Thủy
4 312 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà