Nhà bán tại Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

204 kết quả bất động sản
Phạm Văn Đồng Thành phố Huế
Huyện Hương Thủy
4 120 m²
Huyện Hương Thủy
3 120 m²
Võ Nguyên Giáp Thủy Vân
Huyện Hương Thủy
4 120 m²
Võ Nguyên Giáp Thủy Vân
Huyện Hương Thủy
3 112 m²
Huyện Hương Thủy
3 120 m²
Thành phố Huế
Huyện Hương Thủy
3 112 m²
khu đô thị Royal Park, Huế
Huyện Hương Thủy
3 112 m²
Huyện Hương Thủy
200 m²
Võ Nguyên Giáp Thủy Vân
Huyện Hương Thủy
4 200 m²
Phạm Văn Đồng Thành phố Huế
Huyện Hương Thủy
4 120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà