Nhà bán tại Thị Xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

17 kết quả bất động sản
Quảng Cư tx. Sầm Sơn
Thị Xã Sầm Sơn
5 216 m²
Quảng Cư tx. Sầm Sơn
Thị Xã Sầm Sơn
5 216 m²
Quảng Cư tx. Sầm Sơn
Thị Xã Sầm Sơn
5 216 m²
FLC Sầm Sơn, xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, Thành phố Thanh Hóa
Thị Xã Sầm Sơn
5 216 m²
Thị Xã Sầm Sơn
5 216 m²
Quảng Cư tx. Sầm Sơn
Thị Xã Sầm Sơn
5 216 m²
Thị Xã Sầm Sơn
5 216 m²
Quảng Cư tx. Sầm Sơn
Thị Xã Sầm Sơn
5 216 m²
Hồ Xuân Hương, xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa
Thị Xã Sầm Sơn
5 216 m²
Thị Xã Sầm Sơn
5 216 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà