Nhà bán tại Thị Xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

71 kết quả bất động sản
Quảng Cư Thị xã Sầm Sơn
Thị Xã Sầm Sơn
3 216 m²
đường hồ xuân hương
Thị Xã Sầm Sơn
5 216 m²
đường Hồ Xuân Hương - xã Quảng Cư - TX Sầm Sơn - TP Thanh hóa
Thị Xã Sầm Sơn
6 200 m²
Nguyễn Hồng Lê Trung Sơn
Thị Xã Sầm Sơn
3 107,30 m²
đường Hồ Xuân Hương - xã Quảng Cư - TX Sầm Sơn - TP Thanh Hóa
Thị Xã Sầm Sơn
6 114 m²
đường Hồ Xuân Hương - xã quảng cư - TX. Sầm Sơn - TP Thanh Hóa
Thị Xã Sầm Sơn
6 116 m²
Thị Xã Sầm Sơn
2 66 m²
Thị Xã Sầm Sơn
1 44 m²
Thị Xã Sầm Sơn
1 58,30 m²
đường Hồ Xuân Hương - xã Quảng Cư - TX. Sầm Sơn - TP. Hà Nội
Thị Xã Sầm Sơn
216 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà