Nhà bán tại Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

95 kết quả bất động sản
Thành phố Thanh Hóa
6 180 m²
Thành phố Thanh Hóa
6 72 m²
Thành phố Thanh Hóa
5 301 m²
Thành phố Thanh Hóa
5 80 m²
Thành phố Thanh Hóa
5 75 m²
Thành phố Thanh Hóa
4 80 m²
Thành phố Thanh Hóa
5 75 m²
Thành phố Thanh Hóa
5 300 m²
HH9-19 khu đô thị Vinhomes Star City Thanh Hóa
Thành phố Thanh Hóa
4 87,50 m²
Thành phố Thanh Hóa
5 73 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà