Nhà bán tại Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

4 kết quả bất động sản
Đào Duy Từ Thành phố Thanh Hoá
Thành phố Thanh Hóa
67 m²
Thành phố Thanh Hoá Thanh Hoá
Thành phố Thanh Hóa
80 m²
856 Quang Trung
Thành phố Thanh Hóa
2 110 m²
lô 42, MB 122
Thành phố Thanh Hóa
4 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà