Nhà bán tại Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

4 kết quả bất động sản
Đường Ngọc Mai Thành Mai
Thành phố Thanh Hóa
5 75 m²
Đại lộ Hùng Vương Thành phố Thanh Hoá
Thành phố Thanh Hóa
84 m²
Đại lộ Hùng Vương Thành phố Thanh Hoá
Thành phố Thanh Hóa
4 80 m²
lô 42, MB 122
Thành phố Thanh Hóa
4 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà