Nhà bán tại Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

2 kết quả bất động sản
Thành phố Thanh Hóa
5 63 m²
Giá bảo mật
15 Thôi Hữu Ngọc Trạo
Thành phố Thanh Hóa
88 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà