Nhà bán tại Thanh Hoá

190 kết quả bất động sản
Thành phố Thanh Hóa
6 310 m²
Thành phố Thanh Hóa
6 310 m²
Thành phố Thanh Hóa
6 320 m²
Thành phố Thanh Hóa
5 310 m²
Thành phố Thanh Hóa
5 309 m²
Đông Hải Thành phố Thanh Hoá
Thành phố Thanh Hóa
198 m²
Thành phố Thanh Hóa
6 520 m²
Thành phố Thanh Hóa
5 75 m²
Thành phố Thanh Hóa
4 80 m²
Thành phố Thanh Hóa
6 210 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà