Nhà bán tại Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

2 kết quả bất động sản
Nhà ăn cũ Mỏ Cromit Cổ Định, Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hóa
Huyện Triệu Sơn
1 2000 m²
Huyện Triệu Sơn
2 100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà