Nhà bán tại Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

39 kết quả bất động sản
Đường Cách mạng Tháng 8 Tích Lương
Thành phố Thái Nguyên
6 100 m²
57 Xuân Hòa, T.p Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
4 66 m²
Tổ 20
Thành phố Thái Nguyên
100 m²
Phan Đình Phùng Thành phố Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
50 m²
47 Túc Duyên
Thành phố Thái Nguyên
105 m²
Thành phố Thái Nguyên
5 125 m²
Quốc lộ 3 đi Hà Nội
Thành phố Thái Nguyên
4 333 m²
xóm đức cường , xã thịnh đức , thành phố thái nguyên
Thành phố Thái Nguyên
112 m²
Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
100 m²
Số 922, đường cách mạng tháng 8, TPTN
Thành phố Thái Nguyên
2 120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà