Nhà bán tại Thái Nguyên

59 kết quả bất động sản
Tân Hoa, Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên
Huyện Phổ Yên
500 m²
Huyện Phú Bình
200 m²
Huyện Phổ Yên
125 m²
Gia Sàng Thành phố Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
200 m²
ĐT266 Phú Bình
Huyện Phú Bình
200 m²
Tổ 20
Thành phố Thái Nguyên
100 m²
Huyện Phổ Yên
1 200 m²
Tổ dân phố 2 , Phường Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên
Huyện Phổ Yên
80 m²
Phan Đình Phùng Thành phố Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
50 m²
47 Túc Duyên
Thành phố Thái Nguyên
105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà