Nhà bán tại Thái Nguyên

56 kết quả bất động sản
Đường Cách mạng Tháng 8 Tích Lương
Thành phố Thái Nguyên
6 100 m²
Huyện Phổ Yên
28 157 m²
Tổ 20
Thành phố Thái Nguyên
100 m²
Tổ dân phố 2 , Phường Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên
Huyện Phổ Yên
80 m²
Huyện Phổ Yên
1 200 m²
Phan Đình Phùng Thành phố Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
50 m²
47 Túc Duyên
Thành phố Thái Nguyên
105 m²
Thành phố Thái Nguyên
5 125 m²
Quốc lộ 3 đi Hà Nội
Thành phố Thái Nguyên
4 333 m²
Số 972, Phố Cò, TP. Sông Công, Thái Nguyên
Thị xã Sông Công
1 402 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà