Nhà bán tại Thành phố Thái Bình, Thái Bình

3 kết quả bất động sản
Bán nhà tại Trần Lãm Thái Bình
Thành phố Thái Bình
2 141 m²
Thành phố Thái Bình
2 103 m²
Phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
2 90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà