Nhà bán tại Thành phố Thái Bình, Thái Bình

10 kết quả bất động sản
Trần Lãm Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
3 64 m²
Thành phố Thái Bình
2 52 m²
Tiền Phong, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
3 42 m²
Kỳ Bá Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
3 80 m²
Thành phố Thái Bình
2 72 m²
Trần Lãm Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
2 72 m²
Trần Lãm Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
1 71 m²
Thành phố Thái Bình
75 m²
Thành phố Thái Bình
80 m²
Thành phố Thái Bình
55 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà