Nhà bán tại Thái Bình

12 kết quả bất động sản
Tiền Phong, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
3 42 m²
Nguyễn Đình Chính Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
67,20 m²
Trần Hưng Đạo tp. Thái Bình
Thành phố Thái Bình
52,65 m²
Trần Lãm Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
66,50 m²
Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
3 42 m²
Thành phố Thái Bình
50 m²
Thành phố Thái Bình
3 64 m²
Thành phố Thái Bình
3 49 m²
Thành phố Thái Bình
45 m²
Quang Trung Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
2 35 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà