Nhà bán tại Thị xã Tây Ninh, Tây Ninh

3 kết quả bất động sản
Thị xã Tây Ninh
2 531 m²
Thị xã Tây Ninh
10 446 m²
Pasteur
Thị xã Tây Ninh
254 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà