Nhà bán tại Thị xã Tây Ninh, Tây Ninh

38 kết quả bất động sản
Phường3,thành phố tây ninh
Thị xã Tây Ninh
3 240 m²
30/4
Thị xã Tây Ninh
135 m²
Thị xã Tây Ninh
147 m²
Thị xã Tây Ninh
308 m²
Thị xã Tây Ninh
10 446 m²
Lạc Long Quân
Thị xã Tây Ninh
2 60 m²
Pasteur
Thị xã Tây Ninh
3 254 m²
Tây Ninh Phường 2
Thị xã Tây Ninh
3 254 m²
Huỳnh Công Giản
Thị xã Tây Ninh
2 68,40 m²
Huỳnh Công Giản
Thị xã Tây Ninh
50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà