Nhà bán tại Thị xã Tây Ninh, Tây Ninh

3 kết quả bất động sản
Huỳnh Công Giản
Thị xã Tây Ninh
2 68,40 m²
Thị xã Tây Ninh
2 531 m²
446 đường 30/4, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh.
Thị xã Tây Ninh
270 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà