Nhà bán tại Tây Ninh

112 kết quả bất động sản
Huyện Trảng Bàng
6 90 m²
Huyện Trảng Bàng
2 80 m²
Huyện Trảng Bàng
2 80 m²
Huyện Trảng Bàng
2 80 m²
Âp Hòa Phú xa An Hòa
Huyện Trảng Bàng
4 4400 m²
Huyện Trảng Bàng
4 4400 m²
âp An Khương - Xã An Tinh
Huyện Trảng Bàng
1 115 m²
Huyện Trảng Bàng
1 115 m²
Huyện Trảng Bàng
1 115 m²
chợ Bình Thạnh
Huyện Trảng Bàng
2 80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà