Nhà bán tại Tây Ninh

119 kết quả bất động sản
Huyện Trảng Bàng
6 90 m²
Trưng Nữ Vương Phường 2
Thị xã Tây Ninh
438 m²
An Hoà Trảng Bàng
Huyện Trảng Bàng
290 m²
Trảng Bàng - Tây Ninh
Huyện Trảng Bàng
96 m²
Lộ Thiên Cang, Hòa Thành Tây Ninh
Huyện Hòa Thành
150 m²
Trảng Bàng - Tây Ninh
Huyện Trảng Bàng
300 m²
Huyện Trảng Bàng
290 m²
Gia Bình Trảng Bàng
Huyện Trảng Bàng
94 m²
Huyện Trảng Bàng
2 80 m²
Huyện Trảng Bàng
1 115 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà