Nhà bán tại Tây Ninh

15 kết quả bất động sản
Đường tỉnh 787 tt. Trảng Bàng
Huyện Trảng Bàng
115 m²
Huyện Trảng Bàng
6 90 m²
Pasteur
Thị xã Tây Ninh
254 m²
Huyện Trảng Bàng
4 90 m²
Huyện Trảng Bàng
4 90 m²
Huyện Trảng Bàng
4 100 m²
Huyện Trảng Bàng
90 m²
Huyện Trảng Bàng
4 90 m²
Huyện Trảng Bàng
6 90 m²
khu phơ Lộc An
Huyện Trảng Bàng
110 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà