Nhà bán tại Tây Ninh

92 kết quả bất động sản
Huyện Trảng Bàng
2 80 m²
Huyện Trảng Bàng
1 115 m²
Huyện Trảng Bàng
800 m²
Trảng Bàng - Tây Ninh
Huyện Trảng Bàng
3 80 m²
Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Huyện Bến Cầu
2 1200 m²
Huyện Trảng Bàng
2 100 m²
ấp Chánh, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Huyện Trảng Bàng
2 139,20 m²
Trảng Bàng - Tây Ninh
Huyện Trảng Bàng
3 80 m²
ấp Chánh, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, tyỉnh Tây Ninh (đối diện UBND xã Gia Bình)
Huyện Trảng Bàng
2 135 m²
Huyện Trảng Bàng
2 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà