Nhà bán tại Huyện Tân Châu, Tây Ninh

3 kết quả bất động sản
Đường DT 785 Ấp Tân Hòa , Xã Tân Phú, H. Tân Châu
Huyện Tân Châu
336 m²
Xuyên Á - Khu Bồ Đá
Huyện Tân Châu
480 m²
Giá bảo mật
Tổ 12. Ấp 4.
Huyện Tân Châu
2 225 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà