Nhà bán tại Huyện Hòa Thành, Tây Ninh

7 kết quả bất động sản
Trường An Trường Tây
Huyện Hòa Thành
3 110 m²
Huyện Hòa Thành
25 m²
27 đường số 04 Phạm Hùng, Khu phố 2, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
Huyện Hòa Thành
1 920 m²
120 ap long my
Huyện Hòa Thành
1 270 m²
140-142 Huỳnh Thanh Mừng, tt. Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Huyện Hòa Thành
3 200 m²
Huyện Hòa Thành
171 m²
Đường số 37 Nguyễn Văn Linh, Trường Tây, Tây Ninh, Việt Nam
Huyện Hòa Thành
2 171 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà