Nhà bán tại Quảng Trị

18 kết quả bất động sản
Đông Hà
3 65 m²
Thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Đông Hà
3 80 m²
quảng trị
Đông Hà
3 225 m²
tt.cửa tùng-vĩnh thạch-vĩnh linh-quảng trị
Huyện Vĩnh Linh
3 240 m²
tt.cửa tùng-vĩnh thạch-vĩnh linh-quảng trị
Huyện Vĩnh Linh
3 240 m²
Đông Hà
5 210 m²
Huyện Vĩnh Linh
3 240 m²
tt.cửa tùng-vĩnh thạch-vĩnh linh-quảng trị
Huyện Vĩnh Linh
3 240 m²
Đông Hà
5 210 m²
TT.CỬA TÙNG.VĨNH THẠCH.VĨNH LINH.QUẢNG TRỊ
Huyện Vĩnh Linh
2 243 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà