Nhà bán tại Quảng Ninh

185 kết quả bất động sản
Lê Thánh Tông
Tp. Hạ Long
5 210 m²
Bãi Cháy Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
8 116 m²
Tp. Hạ Long
8 120 m²
Hồng Hải Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
8 120 m²
Cái Lân Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
75 m²
Cái Lân Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
75 m²
Tp. Hạ Long
116 m²
Cái Lân Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
70 m²
Bãi Cháy Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
116 m²
Trần Quốc Nghiễn Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà