Nhà bán tại Quảng Ninh

32 kết quả bất động sản
Tp. Hạ Long
6 120 m²
Tp. Hạ Long
6 120 m²
Tp. Hạ Long
6 120 m²
Tp. Hạ Long
108 m²
Tp. Hạ Long
108 m²
Tp. Hạ Long
108 m²
Khu Đô Thị Cảng Ngọc Châu, Tuần Châu, Hạ long
Tp. Hạ Long
144 m²
Tp. Hạ Long
108 m²
Khu Đô Thị Ngọc Châu,Tuần Châu, Hạ Long
Tp. Hạ Long
108 m²
Tp. Hạ Long
108 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà