Nhà bán tại Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

17 kết quả bất động sản
Lê Trung Đình
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Phan Đình Phùng
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Ngô Quyền Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
4 278 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Đinh Tiên Hoàng
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà