Nhà bán tại Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

10 kết quả bất động sản
Quốc lộ 1A, tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Việt Nam
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Quang Trung
Thành phố Quảng Ngãi
162,50 m²
Phan Đình Phùng
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 90 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 90 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
64/8 Lê Trung Đình - TP Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
3 370 m²
Thành Thái Trần Phú
Thành phố Quảng Ngãi
3 270 m²
Thành phố Quảng Ngãi
260 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà