Nhà bán tại Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

31 kết quả bất động sản
Phan Đình Phùng tp. Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Hùng Vương tp. Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Lê Lợi tp. Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
82,50 m²
Lê Trung Đình tp. Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
3 60 m²
Hai Bà Trưng tp. Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
240 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 75 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà