Nhà bán tại Quảng Ngãi

78 kết quả bất động sản
Trần Hưng Đạo
Thành phố Quảng Ngãi
230 m²
Nguyễn Thụy Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
200 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 90 m²
Huyện Sơn Tịnh
2 100 m²
Huyện Sơn Tịnh
2 100 m²
Huyện Sơn Tịnh
1 100 m²
Huyện Sơn Tịnh
2 100 m²
Huyện Sơn Tịnh
3 100 m²
Huyện Sơn Tịnh
2 100 m²
Huyện Sơn Tịnh
2 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà