Nhà bán tại Quảng Ngãi

480 kết quả bất động sản
Phường Trương Quang Trọng
Thành phố Quảng Ngãi
2 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
Huyện Sơn Tịnh
3 100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 60 m²
Khu dân cư Bắc Lê Lợi - Uhome Việt Nhật
Thành phố Quảng Ngãi
200 m²
Quảng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
3 90 m²
Lê Lợi Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
3 90 m²
K3
Huyện Tư Nghĩa
3 188 m²
201a Lê Thánh Tôn
Thành phố Quảng Ngãi
3 100 m²
201a Lê Thánh Tôn
Thành phố Quảng Ngãi
4 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà