Nhà bán tại Quảng Ngãi

7 kết quả bất động sản
Huyện Mộ Đức
3 225 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 90 m²
Huyện Sơn Tịnh
3 100 m²
Tổ 4, thị trấn la hà quốc lộ 1 a quảng ngãi
Huyện Tư Nghĩa
1 133 m²
Thành phố Quảng Ngãi
3 90 m²
Thành phố Quảng Ngãi
100 m²
Huyện Sơn Tịnh
3 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà