Nhà bán tại Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

1 kết quả bất động sản
La Hà Thành phố Quảng Ngãi
Huyện Tư Nghĩa
4 117 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà