Nhà bán tại Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

42 kết quả bất động sản
Huyện Sơn Tịnh
3 100 m²
Huyện Sơn Tịnh
2 100 m²
Huyện Sơn Tịnh
2 100 m²
Huyện Sơn Tịnh
2 100 m²
Quốc lộ 1 Trương Quang Trọng
Huyện Sơn Tịnh
3 100 m²
Trương Quang Trọng Thành phố Quảng Ngãi
Huyện Sơn Tịnh
3 100 m²
Huyện Sơn Tịnh
2 100 m²
Huyện Sơn Tịnh
2 100 m²
Huyện Sơn Tịnh
2 100 m²
Huyện Sơn Tịnh
2 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà