Nhà bán tại Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

35 kết quả bất động sản
Trương Quang Trọng tp. Quảng Ngãi
Huyện Sơn Tịnh
3 100 m²
Huyện Sơn Tịnh
3 100 m²
Trương Quang Trọng tp. Quảng Ngãi
Huyện Sơn Tịnh
3 100 m²
Huyện Sơn Tịnh
3 100 m²
Huyện Sơn Tịnh
3 100 m²
Huyện Sơn Tịnh
3 100 m²
Huyện Sơn Tịnh
290 m²
Huyện Sơn Tịnh
3 100 m²
Trương Quang Trọng tp. Quảng Ngãi
Huyện Sơn Tịnh
3 100 m²
Huyện Sơn Tịnh
3 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà