Nhà bán tại Huyện Điện Bàn, Quảng Nam

20 kết quả bất động sản
Nguyễn Tất Thành Thành phố Hội An
Huyện Điện Bàn
3 100 m²
Trần Thủ Độ, Điện Nam Bắc , Quảng Nam
Huyện Điện Bàn
15 m²
Đường Nguyễn Gia Thiều
Huyện Điện Bàn
2 138 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Dũng Sĩ Điện Ngọc Điện Ngọc
Huyện Điện Bàn
3 80 m²
đường nguyễn tất thành. phường điện nam bắc.thị xã điện bàn.quảng nam
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
4 100 m²
Dũng Sĩ Điện Ngọc Điện Ngọc
Huyện Điện Bàn
80 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà