Nhà bán tại Huyện Điện Bàn, Quảng Nam

2 kết quả bất động sản
Đường tỉnh 607 Điện Ngọc
Huyện Điện Bàn
100 m²
Khu đô thị Dương Ngọc
Huyện Điện Bàn
2 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà