Nhà bán tại Quảng Bình

12 kết quả bất động sản
Thành phố Đồng Hới
4 312 m²
Huyện Quảng Ninh
120 m²
Thành phố Đồng Hới
331 m²
Thành phố Đồng Hới
4 317 m²
Huyện Quảng Ninh
240 m²
Thành phố Đồng Hới
4 330 m²
Việt Nam Đồng Hới
Huyện Quảng Ninh
330 m²
ngã 3 dinh 10, gia ninh, quảng ninh, quảng bình
Huyện Quảng Ninh
100 m²
Nguyễn Hữu Cảnh Đồng Phú
Thành phố Đồng Hới
5 152 m²
Thành phố Đồng Hới
200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà