Nhà bán tại Quảng Bình

16 kết quả bất động sản
Huyện Quảng Ninh
120 m²
Quảng Ninh Quảng Bình
Huyện Quảng Ninh
120 m²
Thành phố Đồng Hới
4 312 m²
Huyện Quảng Ninh
120 m²
Thành phố Đồng Hới
331 m²
Thành phố Đồng Hới
105 m²
Thành phố Đồng Hới
105 m²
Thành phố Đồng Hới
300 m²
Hải Ninh Quảng Ninh
Huyện Quảng Ninh
120 m²
Huyện Quảng Ninh
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà