Nhà bán tại Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

53 kết quả bất động sản
Tuy Hòa Phú Yên Province
Thành phố Tuy Hòa
2 91,50 m²
Thành phố Tuy Hòa
218 m²
Thành phố Tuy Hòa
219 m²
Thành phố Tuy Hòa
220 m²
Thành phố Tuy Hòa
220 m²
đại lộ độc lập
Thành phố Tuy Hòa
2 220 m²
Đường Lê Duẩn
Thành phố Tuy Hòa
2 220 m²
Đại lộ Độc Lập, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
Thành phố Tuy Hòa
2 220 m²
đường độc lập phường 9 thành phố tuy hòa phú yên
Thành phố Tuy Hòa
2 218,30 m²
Thành phố Tuy Hòa
3 94 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà