Nhà bán tại Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

21 kết quả bất động sản
Thành phố Tuy Hòa
3 250 m²
Thành phố Tuy Hòa
3 200 m²
Đường độc Lập Phường 9 Thành Phố Tuy Hòa
Thành phố Tuy Hòa
3 218 m²
đường Độc Lập, phường 9, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên
Thành phố Tuy Hòa
220 m²
Thành phố Tuy Hòa
300 m²
Đường Độc Lập
Thành phố Tuy Hòa
3 280 m²
đường độc lập, phường 9, tuy hòa, phú yên
Thành phố Tuy Hòa
2 200 m²
Thành phố Tuy Hòa
239 m²
Thành phố Tuy Hòa
3 210 m²
Thành phố Tuy Hòa
239 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà